นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกล่าสุด

06 ตุลาคม 2564
Ico48
การบันทึกโดยไม่ให้มีคนนอกมาโพสต์มั่วๆใส่ในบันทึกเรา
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
รู้สึกเป็นห่วงพื้นที่ตรงนี้มาก เพราะยังมีข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์Wullop Santiprachaอยู่เสมอ เลยอยากมาเรียนแนะนำวิธีการป้องกันบันทึกให้ไม่มีใครข้างนอกมารบกวน ด้วยการเลือกตั้งค่าตอนบันทึกแบบนี้ จะทำให้เปิดกว้างสำหรับคนอ่าน แต่ปิดสำหรับคนนอกในการมาเขียนความคิดเห็นค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 64
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2564 17:59
29 กันยายน 2564
Ico48
การเพิ่มค่าคน เพิ่มค่างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พัฒนาคือการทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้น และเจริญทันต่อการพัฒนา ทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาที่ดีต้องเพิ่มค่าได้ คนทำอะไรดีต้องมีความรู้ ความสามารถที่นำไปใช้ให้เกิดผลดีแก่ใคร ๆ ในยุคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทำให้มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตามไม่ทัน ยากที่จ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 771
เมื่อ: 29 กันยายน 2564 08:28
27 กันยายน 2564
Ico48
ทำงานให้เป็นสุขต้องสนุกไว้ก่อน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนต้องการความสุขและความสนุก ความสุข ความสนุกของการทำงาน ต่างจากความสนุกในชีวิตที่สนุกสนาน สำราญใจ จนสุขเกินไปเป็นนิสัยที่เอาแต่สำราญ ความสนุกในการทำงานเป็นสนุกที่ท้าทาย อยากรู้ อยากเห็น อยากให้และอยากได้ความสำเร็จ ความอยากเห็น อยากได้ต้องมีการตั้งความหวังว่าอยากได้อะไรที่ดี มีค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 705
เมื่อ: 27 กันยายน 2564 08:09
22 กันยายน 2564
Ico48
อย่าคิดมาก ต้องคิดอย่างมีปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความคิดดี และคิดทุกครั้งที่จะทำอะไร และคิดว่าดีที่ทำ แต่จะดีจริงต้องดูที่ผลของการทำ ทั้งผลได้ ผลเสีย และผลกระทบ การคิดที่ดีต้องคิดให้เกิดปัญญา ด้วยปัญญา ต้องไม่เกิดและไม่เป็นปัญหาต่อตนและใคร ๆ การคิดที่ไม่ใช่คิดแบบเดิม เรื่องเดิม ๆ จนติดเป็นปัญหา เป็นทุกข์ที่แก้ปัญหาไม่ตก คิด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 588
เมื่อ: 22 กันยายน 2564 08:34
20 กันยายน 2564
Ico48
มีสติ ตั้งสติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีสติในยามปกติ ที่รู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี รู้อะไรดีควรทำ รู้อะไรไม่ดีไม่ควรทำ แต่พอดีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ส่วนใหญ่สติมักหลุดหาย ทำให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำสิ่งที่เป็นปัญหากับตัวเอง ครอบครัว คนรอบขัาง ที่บางคนอ้างว่า ลืมตัว รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทำผิดจนเกิดเป็นความผิดติดตัวไป...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 252
เมื่อ: 20 กันยายน 2564 08:21
15 กันยายน 2564
Ico48
ค่าคนอยู่คนให้ค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมาล้วนมีค่า มีคนให้ค่าตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่ที่พ่อแม่ ญาติสนิท มิตรสหาย ดูแลตั้งตั้งท้อง เมื่อเกิดมา พ่อแม่ก็ให้ค่าทุกอย่างในการดูแล เลี้ยงดูอย่างดี บางคนดีกว่าพ่อแม่ที่อาจอดทน อดอยากเพื่อให้ลูกได้กินดี อยู่ดี มีการเจริญเติบโตที่ดี เมื่อเข้าเรียนก็ส่งเสริม สน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 333
เมื่อ: 15 กันยายน 2564 08:28
13 กันยายน 2564
Ico48
หมดหน้าที่ก็หมดสิทธิ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีสิทธิ์ตามหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนก็มีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ มีห้องเรียน ที่นั่งเรียน และสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ เช่นเดียวกับการเป็นนักศึกษา เมื่อเลื่อนชั้นเรียนก็หมดสิทธิ์ในชั้นเรียนเดิมและมีสิทธิ์ในชี้นเรียนใหม่ และเมื่อจบการเรียน การศึกษา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 280
เมื่อ: 13 กันยายน 2564 08:25
08 กันยายน 2564
Ico48
สงครามโรคโควิด-19=สงครามโลก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกได้เกิดสงครามที่เป็นสงครามโลกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ.1914-1918 และครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ.1939-1945 สงครามโลกทั้งสองครั้งเป็นการสู้รบของคนเกือบทั้งโลกที่แบ่งฝ่ายสู้รบกัน เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และสร้างความเสียหายกันมากมาย การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มระบาดปลายป...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 375
เมื่อ: 08 กันยายน 2564 09:20
06 กันยายน 2564
Ico48
Think big = growth
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การคิดใหญ่เป็นการคิดทำให้ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ดีกว่าเดิม มากกว่าเดิม จึงเป็นการทำให้เจริญเติบโตกว่าเดิม การเรียน การทำงาน ก็ต้องคิดให้ดี มีมากขึ้น มากกว่าเดิม เสมอ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมากกว่าเดิม มากกว่าที่มี ที่ดีกว่า ต้องทำให้สามารถนำไปใช้ให้ชีวิตมีดีกว่าเดิม มีค่า สร้างค่าได้ด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 330
เมื่อ: 06 กันยายน 2564 08:30
01 กันยายน 2564
Ico48
ค่าคน ค่างาน ค่าเพิ่ม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนล้วนมีค่า เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตนทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่งกาย ค่าสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เครื่องใช้เครื่องต่าง ๆ ในบ้าน ในชีวิตประจำวัน ขยายไปถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ต ค่ารถ ค่าเดินทาง ฯลฯ เมื่อทุกคนมีค่าใช้จ่าย จึงต้องสร้างค่าด้วยการทำงาน ทำประโยชน์ สร้างค่าให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 645
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 08:30
30 สิงหาคม 2564
Ico48
ชีวิตคือการเดินทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเดินทางต้องมีเป้าหมายที่จะไป ที่สำคัญต้องไปถึงอย่างปลอดภัย เมื่อกำหนดเป้าหมายก็มาเลือกการเดินทางว่ามีกี่ทาง ทางรถ ทางเรีอ ทางอากาศ หรือใช้รถตัวเอง การใช้รถตัวเองก็ต้องมาดูเส้นทาง เตรียมตัวเดินทาง ดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไร จะแวะพักที่ไหน เวลาไหนบ้าง รวมถึงเวลาฉุกเฉิน เช่น การเข้าห้องน้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 518
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2564 08:32
25 สิงหาคม 2564
Ico48
ผลไม้ติดโควิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันก่อนจะส่งผลไม้ไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด ปรากฏว่าทางไปรษณีย์ไม่รับส่งด้วยเหตุว่าติดโควิดทำให้ไม่สามารถไปส่งของได้ในบางพื้นที่ เกรงว่าผลไม้จะเน่าเสียไปก่อน ผลไม้ติดโควิด ไม่ใช่ผลไม้ติดเชื้อโควิด แต่เป็นคนที่ติดเชื้อโควิดจนทำให้ติดขัดการขนส่ง การระบาดของโควิดทำให้ชีวิตติดขัด นักเรียนนัก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 542
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2564 08:35
23 สิงหาคม 2564
Ico48
การประเมินคือการทำให้เจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินเป็นการตรวจตราดูผลการทำว่าได้ผลดี มีความเจริญก้าวหน้า ก้าวไปตามแผน ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมดูเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีอะไรที่ขาดไป คนอื่นอะไรที่ดีกว่า รวมถึงความทันการพัฒนาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาให้ดี ให้ทัน การประเมินนอกการรู้ผลการทำ ที่สำคัญกว่าคือรู้ว่า ต่อไปต้องท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 366
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2564 08:23
18 สิงหาคม 2564
Ico48
เรียนรู้กับความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยน พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนสิ่งที่เคยใช้ ความรู้เดิมที่มี วิธีการเดิมที่เคยใช้ได้ดีอาจใช้ได้ไม่ดี ไม่มีใครใช้ และติดขัดกับการทำงาน การดำรงชีวิต อย่างใครไม่สามารถติดต่อกับระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบมือมือก็จะเสียเปรียบ เสียหาย จนถึงทำงานบางอย่างไม่ได้ เช่น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 342
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2564 08:54
16 สิงหาคม 2564
Ico48
ผู้บริหารกับเถ้าแก่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้บริหารคือผู้กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท ที่ทำทั้งการบริหารงาน บริหารคน คือแบ่งงาน จัดคนให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า เถ้าแก่กับผู้บริหารนั้นต่างกันที่ เถ้าแก่เป็นทั้งเจ้าของเงิน ทรัพย์ และสิ่งต่าง ๆ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 308
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2564 08:36
11 สิงหาคม 2564
Ico48
เที่ยวทิพย์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงเวลาที่โควิด-19 ยังระบาดอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้ สิ่งหนึ่งในการท่องเที่ยวคือการเที่ยวทิพย์ ด้วยการดูเว็บสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถไปเที่ยวได้รอบโลก โดยเฉพาะบางสถานที่ยากที่จะไปเองได้ โดยเฉพาะในพื้นที่หนาวจัด หรือร้อนจัดอย่างทะเลทราย หรือการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 367
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2564 08:42
09 สิงหาคม 2564
Ico48
ชีวิตดีที่หน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ทุกชีวิต ทุกวัย มีหน้าที่ที่ต้องทำและต้องทำให้ดีจึงได้ดี คนที่ไม่ได้ดีเพราะไม่ทำหน้าที่ให้ดี ผลได้ย่อมไม่ดี ไม่สามารถทำผลดีให้ใคร ๆ และตนเอง ทุกคนมีหน้าที่ตั้งแต่เกิดมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีที่มาจากการเลี้ยงดู การให้บทเรียนที่ดีที่ไม่ใช่เอาแต่ใจ เอาแต่ได้ เมื่อถึงวัยเรียนก็มีหน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 442
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2564 08:25
05 สิงหาคม 2564
Ico48
แนวทางในการเลือกงานหรืออาชีพ
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
บางคนทำงานดี พอมาเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่เป็นระบบ ขาดช่วงขาดตอน และไม่มีการรับรองผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้คนทำงานดีไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นระเบียบ และตรวจสอบได้ แต่ถ้าคนที่ทำงานไม่ดี มาเจอสภาพแวดล้อมไม่ดี ก็จะยิ่งทำให้งานออกมาไม่ดี แต่ก็จะมีจุดที่คนทำงานนั้นได้อาศัยช่องโห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 384
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2564 11:39
04 สิงหาคม 2564
Ico48
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ดี แต่มีคนจำนวนมากได้ดีแค่อยาก ไม่ได้ดีจริง เพราะมีแต่อยากแต่ไม่ทำจริง ฉะนั้น อยากได้ดี ต้องคิดแล้วต้องทำจริง ทำตามแผน กระบวนการต่าง ๆ จึงจะได้จริง และส่วนใหญ่มักได้ดีกว่าที่คิด เพราะคิด ทำ ปรับให้ดี ให้ทันสมัย ความจริงทุกคนก็ทำทุกวัน ทำตลอดเวลา แต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 591
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2564 08:34
02 สิงหาคม 2564
Ico48
เกาะป้องกันโควิด-19 สองชั้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ตามการติดต่อสัมพันธ์กันทางกายภาพ การป้องกันโรคระบาดจึงต้องป้องกันสองชั้น เป็นเกาะภายนอกและภายใน เกาะป้องกันภายนอกเป็นป้องกันตัวเองทางกายภาพ เป็นข้อปฏิบัตืประกอบด้วย DMHTT คือD เว้นระยะห่างM ใส่หน้ากาก H ล้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 747
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2564 08:28