นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

20 กรกฎาคม 2552
Ico48
ประชาสัมพันธ์โครงการ LLTC 2009
โดย basic
จำนวนบันทึก: 1
15 กรกฎาคม 2552
03 กรกฎาคม 2552
Ico48
SinoText
โดย Kaishow
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
5s and QI
โดย พจนีย์
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
5S & QI
โดย ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
อยากเล่า
โดย Analyst@CC
จำนวนบันทึก: 13
27 มิถุนายน 2552
Ico48
นบ.ม.อ.
โดย ชาวเล
จำนวนบันทึก: 0
26 มิถุนายน 2552
23 มิถุนายน 2552
22 มิถุนายน 2552
Ico48
techno in real life
โดย สุริยา จิรสถิตสิน
จำนวนบันทึก: 1
20 มิถุนายน 2552
Ico48
อาหารบำบัดโรค
โดย ladyfirst
จำนวนบันทึก: 2
18 มิถุนายน 2552
16 มิถุนายน 2552
15 มิถุนายน 2552
10 มิถุนายน 2552
Ico48
นบ.ม.อ.2
โดย ทวาทศ
จำนวนบันทึก: 2
07 มิถุนายน 2552
Ico48
น่ารู้ ชวนอ่าน
โดย สุดารัตน์
จำนวนบันทึก: 13
Ico48
เทคโนโลยี
โดย ไทยมุง
จำนวนบันทึก: 6
04 มิถุนายน 2552
Ico48
บ่น
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
จำนวนบันทึก: 7