นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48
ประสบการณ์หน้างาน
โดย Candle_Stone
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
ทั่วไป
โดย ฟูกิจ
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
5 ส และ การพัฒนางาน
โดย Klangduen Pochana
จำนวนบันทึก: 9
Ico48
กีฬาเพื่อสุขภาพ
โดย คนธรรมดา
จำนวนบันทึก: 65
Ico48
สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
จำนวนบันทึก: 36
Ico48
สรรหามาฝาก
โดย นาวา
จำนวนบันทึก: 5