นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

19 ตุลาคม 2550
Ico48
สบายๆ
โดย ยอดชาย
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
none sense
โดย pop_jung
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
เลื่อนขั้น
โดย อรวรรณ นนทพันธ์
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
สารบรรณ
โดย สมบูรณ์ บัวเทพ
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
เบ็ดเตล็ดงานทะเบียน
โดย watcharee
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
การขอรับบำเหน็จบำนาญ
โดย แป๋ว
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
เค้าว่ากันว่า
โดย Ja-aE
จำนวนบันทึก: 11