นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

26 ตุลาคม 2550
25 ตุลาคม 2550
24 ตุลาคม 2550
Ico48
ลีลาศ
โดย nongnu
จำนวนบันทึก: 14
Ico48
บันทึกงาน
โดย พรทิพย์
บันทึกเรื่องราวจากการทำงาน
จำนวนบันทึก: 1