นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

26 ตุลาคม 2550
Ico48
เก็บเรื่องมาเล่า
โดย จีราณี
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย มยุรี
จำนวนบันทึก: 1
25 ตุลาคม 2550
24 ตุลาคม 2550