นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

31 ตุลาคม 2550
Ico48
เก็บมาเล่า เรื่องราว นศ.
โดย Kon1Kon
จำนวนบันทึก: 16
Ico48
ศึกษาต่อ
โดย น้องยามฯ
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
เรื่องเด่น Envi
โดย โชค
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
บันทึกทั่วไป
โดย ServiceMan
จำนวนบันทึก: 180
Ico48
Zero Defect
โดย ServiceMan
จำนวนบันทึก: 10
29 ตุลาคม 2550
Ico48
สมาชิก Sci-R&G
โดย สารี
จำนวนบันทึก: 20
28 ตุลาคม 2550
26 ตุลาคม 2550
Ico48
ikkyu
โดย Ikkyu
จำนวนบันทึก: 15
Ico48
พระราชดำรัสในหลวง
โดย Tarakorn.P
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
เก็บเรื่องมาเล่า
โดย จีราณี
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย มยุรี
จำนวนบันทึก: 1