นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48
บันทึกทั่วไป
โดย ServiceMan
จำนวนบันทึก: 180
Ico48
Zero Defect
โดย ServiceMan
จำนวนบันทึก: 10
29 ตุลาคม 2550
Ico48
สมาชิก Sci-R&G
โดย สารี
จำนวนบันทึก: 20
28 ตุลาคม 2550
26 ตุลาคม 2550
Ico48
ikkyu
โดย Ikkyu
จำนวนบันทึก: 15
Ico48
พระราชดำรัสในหลวง
โดย Tarakorn.P
จำนวนบันทึก: 3