นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

10 มีนาคม 2557
Ico48
ข่าว ประกาศ
โดย ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
ข่าวและเรื่องราวเกี่ยวกับ share
จำนวนบันทึก: 6
27 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
เล่าสู่กันฟัง
โดย ลูกไก่
จำนวนบันทึก: 5
26 กุมภาพันธ์ 2557
07 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
โดย สมหญิงจิงจัง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จำนวนบันทึก: 2
05 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Poonim
โดย Poonim
แบ่งปันความรู้
จำนวนบันทึก: 35
30 มกราคม 2557
Ico48
จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
รวมข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัคร และรวมกิจกรรมของงานพัฒนานักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จำนวนบันทึก: 6
29 มกราคม 2557
Ico48
healthy
โดย นุ่มนิ่ม
ห่วงใย
จำนวนบันทึก: 1
26 มกราคม 2557
22 มกราคม 2557
Ico48
ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
การบูรณาการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
จำนวนบันทึก: 17
17 มกราคม 2557
Ico48
กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
กระจกเงา สะท้อนสังคม ตัวตน ผ่านความคิด ความอ่าน ลงสู่ข้อเขียน
จำนวนบันทึก: 38
14 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
Ico48
แนะนำ App
โดย แฟนฉัน
จำนวนบันทึก: 10
15 ธันวาคม 2556
Ico48
ISO/IEC 17025
โดย ลูกไก่
ISO/IEC 17025 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อห้องปฏิบัติการ
จำนวนบันทึก: 3
07 ธันวาคม 2556
Ico48
Gas Chromatography
โดย ลูกไก่
จำนวนบันทึก: 4
27 พฤศจิกายน 2556
Ico48
Service-Engineer
โดย Nobita
จำนวนบันทึก: 140
21 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดย Ammy
ความรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำนวนบันทึก: 0
17 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ชยธร วัฒนชาลี
โดย ชยธร วัฒนชาลี
ชยธร วัฒนชาลี
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
Scrapbook
โดย P & P
การรวบรวมเรื่องราวหรือความประทับใจต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในที่นี้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก
จำนวนบันทึก: 4
08 พฤศจิกายน 2556
Ico48
พัฒนางาน
โดย J
จำนวนบันทึก: 2
01 พฤศจิกายน 2556
Ico48
Healty
โดย ลูกไก่
จำนวนบันทึก: 3