นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

10 March 2015
Ico48
Step for enroll
By iMooyizz
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
Number of Posts: 1
09 March 2015
Ico48
moo
By ฉันเลือกเอง
แชร์ความคิดเห็น
Number of Posts: 0
25 Febuary 2015
Ico48
Advertise
By นาฬิกา
Number of Posts: 2
24 Febuary 2015
21 Febuary 2015
17 Febuary 2015
Ico48
TARM-NR
By Suttida Saebao
Number of Posts: 4
13 Febuary 2015
Ico48
เด็กหลังเขา
By ่jo.sutti
ความรู้
Number of Posts: 0
06 Febuary 2015
Ico48
ขั้นตอนการจัดทำลูกบอลในระบบ egp
By น้องปาย
วีธีการตกลงราคา
Number of Posts: 1
04 Febuary 2015
Ico48
งานห้องปฏิบัติการ
By jitny
งานที่เกี่ยวปฏิบัติการ
Number of Posts: 2
03 Febuary 2015
Ico48
ตราลักษณ์ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By MeanKuma
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 1
02 Febuary 2015
Ico48
การเงิน
By น้องปาย
ลักษณะงานการเงิน
Number of Posts: 2
22 January 2015
14 January 2015
Ico48
MaximuM
By นาฬิกา
yayah
Number of Posts: 14
11 January 2015
Ico48
endless memo
By เห็ดเผาะ
Number of Posts: 44
Ico48
สมุดลับ
By คนธรรมดา
เก็บข้อมูลส่วนตัว
Number of Posts: 2
08 January 2015
06 January 2015
04 January 2015
Ico48
กิจการทหาร
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
หน่วยกิจการทหาร งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
Number of Posts: 2
Ico48
วินัยนักศึกษา
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
หน่วยวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
Number of Posts: 17
25 December 2014
Ico48
ศิษย์พี่หย่ายย
By ศิษย์พี่หย่ายย
บันทึกของฉัน
Number of Posts: 11