นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

24 Febuary 2016
Ico48
KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
By kwang saelee
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Number of Posts: 33
17 Febuary 2016
Ico48
เงิน & ทอง ของควรรู้
By ลูกหว้า
รู้รอบเรื่องการเงิน
Number of Posts: 1
27 January 2016
Ico48
ประชาสัมพันธ์
By ศศิธร ลิ่มจู้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 1
25 January 2016
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Parisss'O
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 49
22 January 2016
18 January 2016
06 January 2016
Ico48
รางวัลนักศึกษา
By MeanKuma
รางวัลที่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับ ทั้งที่เป็นรางวัลจากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
Number of Posts: 5
18 December 2015
15 December 2015
Ico48
สบาย ๆ สไตล์ เทอดพงษ์
By สายหมอก
บล็อกนี้จะเอาสถานที่ท่องเที่ยวและของกินที่ผมไปรับประสบการณ์มานะครับ มาแบ่ง ๆ กัน
Number of Posts: 0
11 December 2015
Ico48
ทั่วไป
By MeanKuma
Number of Posts: 6
08 December 2015
Ico48
HPLC method development
By ลูกไก่
HPLC Method
Number of Posts: 1
15 November 2015
Ico48
งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
งานซ่อมเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Number of Posts: 324
04 October 2015
Ico48
เรื่องเล่าของฉัน
By อนงค์
เล่าเรื่อง
Number of Posts: 3
01 October 2015
Ico48
ชีวิตดี๊ดีของชายวัยเกษียณ
By คนธรรมดา
เล่าประสบการณ์ มุมมอง ของคนวัยเกษียณ
Number of Posts: 14
23 September 2015
Ico48
ชีวโมเลกุล
By Wawa
ชีวโมเลกุล
Number of Posts: 3
19 September 2015
Ico48
Boss Blog
By เมตตา
เรื่องราวงานเขียนของ เจ้านาย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
Number of Posts: 5
14 September 2015