นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

01 July 2016
30 June 2016
Ico48
KM-AQS
By ป.ปลา
Number of Posts: 1
15 June 2016
Ico48
บันทึกยามเย็น
By Mr. Natha Ya Lee
เรื่องเล่ายามเย็น
Number of Posts: 2
Ico48
คนดีขวัญมะลิ
By MeanKuma
สำหรับประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทำความดี และน่ายกย่องเชิดชู
Number of Posts: 1
13 June 2016
Ico48
Kaizen-Lean
By หัวกรวด
Number of Posts: 20
02 June 2016
Ico48
Information Technology
By จงกลนี รุ่งเรือง
Information Technology
Number of Posts: 1
27 May 2016
Ico48
งานเกษตรภาคใต้
By แมงปอ
เรื่องราวของข้าราชการที่ต้องมารับผิดชอบจัดงานเกษตรภาคใต้
Number of Posts: 9
26 May 2016
Ico48
บทสัมภาษณ์
By นุจรี ห่อทอง
เป็นบทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ
Number of Posts: 1
31 March 2016
19 March 2016
Ico48
เกษตรกรฝึกหัด
By แมงปอ
บันทึกเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากการทำฝึกหัดทำเกษตร
Number of Posts: 8
08 March 2016
Ico48
วิถี ชาว ม.อ.ตรัง
By Kaffee Mania
เรื่องเล่า ชาว ม.อ.ตรัง
Number of Posts: 2
Ico48
Happy Work Place
By weena phaefurn
ความสุข และชีวิตการทำงาน
Number of Posts: 2
04 March 2016
Ico48
ซอฟต์แวร์
By Smarn
เป็นที่แนะนำซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ทั้งฟรีและไม่ฟรี ในระบบวินโดว์
Number of Posts: 18
01 March 2016
Ico48
Psulaw_ประชาสัมพันธ์
By แวววนา
ช่วยงานประชาสัมพันธ์
Number of Posts: 0
25 Febuary 2016
Ico48
ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By รัตติยา เขียวแป้น
เป็น blog ที่เขียนถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
24 Febuary 2016
Ico48
KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
By kwang saelee
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Number of Posts: 33
17 Febuary 2016
Ico48
เงิน & ทอง ของควรรู้
By ลูกหว้า
รู้รอบเรื่องการเงิน
Number of Posts: 1
27 January 2016
Ico48
ประชาสัมพันธ์
By ศศิธร ลิ่มจู้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 1
25 January 2016
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Parisss'O
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 49