นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

ซอฟต์แวร์

เป็นที่แนะนำซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ทั้งฟรีและไม่ฟรี ในระบบวินโดว์
Number of Posts: 18
By: Smarn   created: 04 March 2016 14:13 Modified: 19 January 2017 16:42
Ico48

KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ

KM,สายวิชาการ
Number of Posts: 51
By: kwang saelee   created: 01 March 2016 15:54 Modified: 03 May 2016 10:15
Ico48

Psulaw_ประชาสัมพันธ์

ช่วยงานประชาสัมพันธ์
Number of Posts: 0
By: แวววนา   created: 01 March 2016 11:20 Modified: 01 March 2016 11:20
Ico48

ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็น blog ที่เขียนถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 0
By: รัตติยา เขียวแป้น   created: 25 Febuary 2016 09:20 Modified: 25 Febuary 2016 09:20
Ico48

KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Number of Posts: 33
By: kwang saelee   created: 24 Febuary 2016 12:00 Modified: 03 May 2016 10:14
Ico48

เงิน & ทอง ของควรรู้

รู้รอบเรื่องการเงิน
Number of Posts: 1
By: ลูกหว้า   created: 17 Febuary 2016 09:44 Modified: 19 Febuary 2016 10:00
Ico48

ประชาสัมพันธ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 1
By: ศศิธร ลิ่มจู้   created: 27 January 2016 13:51 Modified: 27 January 2016 13:51
Ico48

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 49
By: Parisss'O   created: 25 January 2016 14:03 Modified: 25 January 2016 14:03
Ico48

บันทึกสีขาว

Number of Posts: 3
By: แก้วเกล้า   created: 18 January 2016 11:26 Modified: 18 January 2016 11:26