นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

JobTraing

การพัฒนาตนเอง การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา
Number of Posts: 1
By: อุไร ไปรฮูยัน   created: 27 December 2016 20:43 Modified: 27 December 2016 20:43
Ico48

human resource

ความเคลื่อนไหวของ HR, PSU
Number of Posts: 3
Tag: HR PSU
By: บุญประสิทธิ์   created: 13 December 2016 17:50 Modified: 13 December 2016 17:50
Ico48

Happy 8

Number of Posts: 1
By: คัลเลอร์ฟู   created: 23 November 2016 11:05 Modified: 23 November 2016 11:05
Ico48

พี่ปัน ด.ช.ฐรรดล ปิ่นศรีทอง

ว่าด้วยความเห่อลูกล้วนๆ
Number of Posts: 4
By: tiny apple   created: 07 September 2016 09:17 Modified: 07 September 2016 09:17
Ico48

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ใช้แขวนหลักฐานให้คณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2558
Number of Posts: 0
By: หยกมณี   created: 04 September 2016 08:44 Modified: 04 September 2016 08:44
Ico48

HR Knowledge Volution & Research

HR Knowledge Volution & Research
Number of Posts: 5
By: Kommiracle   created: 21 August 2016 17:30 Modified: 21 August 2016 17:30
Ico48

ninra

ขนมจีนเจ๊หยิ้งนาตาล่วง
Number of Posts: 1
By: ืninra   created: 19 August 2016 14:18 Modified: 19 August 2016 14:18
Ico48

บ้านกอแก้ว

แชร์ประสบการณ์
Number of Posts: 0
By: bkmom   created: 16 August 2016 12:53 Modified: 16 August 2016 12:53
Ico48

KM-Ekarin

Share knowledge and experiences
Number of Posts: 10
By: EkarinS.   created: 13 August 2016 16:00 Modified: 13 August 2016 21:50
Ico48

PR PSU TRANG

รอบรั้ว ม.อ.ตรัง
Number of Posts: 27
By: bkmom   created: 09 August 2016 15:13 Modified: 09 August 2016 15:13