นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

English

ภาษาอังกฤษ
Number of Posts: 6
By: Suthida   created: 26 January 2017 16:18 Modified: 26 January 2017 16:18
Ico48

ความรู้เรื่องภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื่นๆ
Number of Posts: 6
By: Annyta   created: 24 January 2017 18:29 Modified: 25 January 2017 13:46
Ico48

PSU Accounting

PSU,Trang,Accounting
Number of Posts: 5
Tag: Accounting  psu  trang
By: Phattrapong   created: 24 January 2017 16:03 Modified: 24 January 2017 16:03
Ico48

ESPReL

Number of Posts: 1
Tag: ESPReL
By: ยักษ์สวย   created: 22 January 2017 15:48 Modified: 22 January 2017 15:48
Ico48

Econ

Economics
Number of Posts: 1
Tag: economics
By: Siraporn Srisuwan   created: 17 January 2017 12:10 Modified: 17 January 2017 12:10
Ico48

บล็อก คุณทศ

informal education : you can learn everything by yourself
Number of Posts: 1
By: คุณทศ   created: 16 January 2017 10:44 Modified: 16 January 2017 10:44
Ico48

เรื่องอยากเล่า

Number of Posts: 3
Tag: talk
By: LookTao   created: 11 January 2017 17:25 Modified: 25 September 2017 14:36
Ico48

google sheets

สำหรับผู้ใช้เข้าใจการใช้งานแบบง่ายๆ ของ Google Sheets
Number of Posts: 3
By: JeAwJuNg^.^   created: 09 January 2017 11:03 Modified: 04 September 2019 13:52
Ico48

googlesheet

Number of Posts: 3
By: nattapon   created: 09 January 2017 10:58 Modified: 09 January 2017 10:58
Ico48

ME-Family

Number of Posts: 14
By: หัวกรวด   created: 28 December 2016 11:22 Modified: 28 December 2016 11:22