นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

NuAoM

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): Management Accounting
โดย: NuAomKubb   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2560 17:21 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2560 17:21
Ico48

บัญชีน่ารู้

เกี่ยวกับบัญชี
จำนวนบันทึก: 3
คำสำคัญ (keywords): การเรียนการสอน  บัญชี
โดย: ตะหลิว   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2560 16:01 แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2560 10:17
Ico48

Nantana

Thought and idea sharing
จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): idea
โดย: Ajarn Nantana Sittirak   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2560 10:51 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2560 10:51
Ico48

ศูนย์เครื่องมือฯ

SEC
จำนวนบันทึก: 1
โดย: AT.K   สร้าง: 02 มิถุนายน 2560 16:10 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2560 16:10
Ico48

นราภรณ์ ไชยรัตน์

ความรู้ทางบัญชี
จำนวนบันทึก: 3
คำสำคัญ (keywords): การบัญชี
โดย: นราภรณ์   สร้าง: 28 มกราคม 2560 17:39 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 17:39
Ico48

apisara

จำนวนบันทึก: 4
คำสำคัญ (keywords): tourism
โดย: P.Richy   สร้าง: 28 มกราคม 2560 16:35 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 16:36
Ico48

Kamkaew

จำนวนบันทึก: 4
คำสำคัญ (keywords): บัญชี
โดย: KaMkAeW   สร้าง: 26 มกราคม 2560 17:57 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 17:57
Ico48

App น่าใช้

จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): app  application
โดย: Jirawat Sinchai   สร้าง: 26 มกราคม 2560 17:07 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 17:07
Ico48

English

ภาษาอังกฤษ
จำนวนบันทึก: 6
คำสำคัญ (keywords): ภาษาอังกฤษ
โดย: Suthida   สร้าง: 26 มกราคม 2560 16:18 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 16:18
Ico48

ความรู้เรื่องภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื่นๆ
จำนวนบันทึก: 6
คำสำคัญ (keywords): ภาษี
โดย: Annyta   สร้าง: 24 มกราคม 2560 18:29 แก้ไข: 25 มกราคม 2560 13:46