นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

การเรียนรู้ตามอัธยาศรัย : Informal Education

การเรียนรู้ตามอัธยาศรัย : Informal Education
Number of Posts: 1
By: คุณทศ   created: 16 July 2017 15:47 Modified: 16 July 2017 15:47
Ico48

Tourism Mgt

ท่องเที่ยว
Number of Posts: 1
By: Nittaya Prawram   created: 12 July 2017 22:17 Modified: 12 July 2017 22:17
Ico48

NuAoM

Number of Posts: 1
By: NuAomKubb   created: 12 July 2017 17:21 Modified: 12 July 2017 17:21
Ico48

บัญชีน่ารู้

เกี่ยวกับบัญชี
Number of Posts: 3
By: ตะหลิว   created: 12 July 2017 16:01 Modified: 14 July 2017 10:17
Ico48

Nantana

Thought and idea sharing
Number of Posts: 2
Tag: idea
By: Ajarn Nantana Sittirak   created: 10 July 2017 10:51 Modified: 10 July 2017 10:51
Ico48

ศูนย์เครื่องมือฯ

SEC
Number of Posts: 1
By: AT.K   created: 02 June 2017 16:10 Modified: 02 June 2017 16:10
Ico48

นราภรณ์ ไชยรัตน์

ความรู้ทางบัญชี
Number of Posts: 3
By: นราภรณ์   created: 28 January 2017 17:39 Modified: 28 January 2017 17:39
Ico48

apisara

Number of Posts: 4
Tag: tourism
By: P.Richy   created: 28 January 2017 16:35 Modified: 28 January 2017 16:36
Ico48

Kamkaew

Number of Posts: 4
By: KaMkAeW   created: 26 January 2017 17:57 Modified: 26 January 2017 17:57
Ico48

App น่าใช้

Number of Posts: 2
Tag: app  application
By: Jirawat Sinchai   created: 26 January 2017 17:07 Modified: 26 January 2017 17:07