นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

apisara

จำนวนบันทึก: 3
คำสำคัญ (keywords): tourism
โดย: P.Richy   สร้าง: 28 มกราคม 2560 16:35 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 16:36
Ico48

Kamkaew

จำนวนบันทึก: 3
คำสำคัญ (keywords): บัญชี
โดย: KaMkAeW   สร้าง: 26 มกราคม 2560 17:57 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 17:57
Ico48

App น่าใช้

จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): app  application
โดย: Jirawat Sinchai   สร้าง: 26 มกราคม 2560 17:07 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 17:07
Ico48

English

ภาษาอังกฤษ
จำนวนบันทึก: 4
คำสำคัญ (keywords): ภาษาอังกฤษ
โดย: Suthida   สร้าง: 26 มกราคม 2560 16:18 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 16:18
Ico48

ความรู้เรื่องภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื่นๆ
จำนวนบันทึก: 5
คำสำคัญ (keywords): ภาษี
โดย: Annyta   สร้าง: 24 มกราคม 2560 18:29 แก้ไข: 25 มกราคม 2560 13:46
Ico48

PSU Accounting

PSU,Trang,Accounting
จำนวนบันทึก: 5
คำสำคัญ (keywords): Accounting  psu  trang
โดย: Phattrapong   สร้าง: 24 มกราคม 2560 16:03 แก้ไข: 24 มกราคม 2560 16:03
Ico48

ESPReL

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): ESPReL
โดย: ยักษ์สวย   สร้าง: 22 มกราคม 2560 15:48 แก้ไข: 22 มกราคม 2560 15:48
Ico48

Econ

Economics
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): economics
โดย: Siraporn Srisuwan   สร้าง: 17 มกราคม 2560 12:10 แก้ไข: 17 มกราคม 2560 12:10
Ico48

บล็อก คุณทศ

informal education : you can learn everything by yourself
จำนวนบันทึก: 1
โดย: คุณทศ   สร้าง: 16 มกราคม 2560 10:44 แก้ไข: 16 มกราคม 2560 10:44
Ico48

เรื่องอยากเล่า

จำนวนบันทึก: 3
คำสำคัญ (keywords): talk
โดย: LookTao   สร้าง: 11 มกราคม 2560 17:25 แก้ไข: 25 กันยายน 2560 14:36