นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนบันทึก: 38
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย: เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 15:40 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 15:40
Ico48

ส่วนหนึ่งของทีมงาน

จำนวนบันทึก: 33
คำสำคัญ (keywords): ข่าวประกาศ
โดย: นายแสงเทียน   สร้าง: 05 ตุลาคม 2550 23:49 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2550 23:49