นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.

จำนวนบันทึก: 14
โดย: ศศิธร คงทอง   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 19:38 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2551 17:15
Ico48

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /IT/ศศิธร

จำนวนบันทึก: 1
โดย: ศศิธร คงทอง   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 19:35 แก้ไข: 15 มกราคม 2551 11:37
Ico48

บันทึกกันลืม ไอที

จำนวนบันทึก: 44
คำสำคัญ (keywords): ไอที  it
โดย: วิภัทร ศรุติพรหม   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:35 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 22:59
Ico48

teeradetk

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): teeradetk
โดย: Teeradet   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:08 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 16:08
Ico48

dental

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): dental  ทันตะ
โดย: Teeradet   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:07 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 16:07
Ico48

adsl

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): adsl
โดย: Teeradet   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:07 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 16:07
Ico48

opensource

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): opensource
โดย: Teeradet   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:06 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 16:06
Ico48

ธุรกิจ

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): ธุรกิจ  business
โดย: Teeradet   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:05 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 16:05
Ico48

รักในสิ่งที่ทำ

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): รักในสิ่งที่ทำ
โดย: Candle_Stone   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:02 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 16:06
Ico48

เรื่องทั่วไป

จำนวนบันทึก: 36
คำสำคัญ (keywords): เรื่องทั่วไป  general
โดย: Teeradet   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 15:57 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 15:57