นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

ธุรกิจ

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): ธุรกิจ  business
โดย: น่ารัก   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:05 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 16:05
Ico48

รักในสิ่งที่ทำ

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): รักในสิ่งที่ทำ
โดย: Candle_Stone   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:02 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 16:06
Ico48

เรื่องทั่วไป

จำนวนบันทึก: 35
คำสำคัญ (keywords): เรื่องทั่วไป  general
โดย: น่ารัก   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 15:57 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 15:57
Ico48

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนบันทึก: 38
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย: เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 15:40 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 15:40
Ico48

ส่วนหนึ่งของทีมงาน

จำนวนบันทึก: 26
คำสำคัญ (keywords): ข่าวประกาศ
โดย: นายแสงเทียน   สร้าง: 05 ตุลาคม 2550 23:49 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2550 23:49