นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2063
ความเห็น: 5

บุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี

มีเพียงสำนักงานประกันคุณภาพ...หน่วยงานเดียวที่ไม่ส่งประกวด

ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมพิจารณาบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554 วันที่ 10 พ.ย. 2554 ห้องประชุม 211 สนอ.....เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกเช่นกัน (อีกแล้ว) โดยส่วนตัวแล้วหลังได้รับหนังสือเชิญประชุมแล้วอยากเข้ามาก...ด้วยอยากรู้ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรดีเด่นมีอะไรบ้าง เพราะตั้งแต่รับราชการมาตั้งแต่อยู่ปัตตานี...พี่ ๆ ก็จะได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณา...แล้วก็ต้องมาให้มหาวิทยาลัยสัมภาษณ์...

ตั้งแต่มาอยู่สำนักงานประกันคุณภาพ ทางสำนักงานฯก็ไม่เคยเสนอใครเลย...วันนี้ได้มาอยู่ในฐานะหัวหน้า ก็อยากรู้ว่าหากจะเสนอบุคลากรในสังกัดเข้าประกวด ต้องแต่งตัวเตรียมการอย่างการอย่างไร โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองทั้ง 8 กองของสนอ. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ รวม 10 คน มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ทางสนอ.ก็มีหนังสือเวียนให้หน่วยงานเสนอ พร้อมหลักเกณฑ์... สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งบุคลากรทุกคนทราบผ่านที่ประชุมของสำนักงานฯ  ท่านผช.ฝ่ายประกันคุณภาพก็เน้นย้ำว่า การจะเสนอชื่อ ต้องมีผลการเด่นจริง ๆ....

จากการเข้าประชุมวันนี้จึงได้รู้ว่ามีเพียงสำนักงานประกันคุณภาพ...หน่วยงานเดียว ที่ไม่ส่งประกวด

หลักเกณฑ์ประเมินมีการให้คะแนน 100 จำแนกเป็น การครองตน 25 คะแนน, การครองคน 25 คะแนน, การครองงาน 25 คะแนน และผลงานดีเด่น 25 คะแนน

การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจากกองต่าง ๆ  มีดังนี้

กลุ่ม 1 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาระดับต้น ประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานพิเศษ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 6 คน

กลุ่ม 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3  คน


กลุ่ม 3 ลูกจ้างประจำ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3  คน

 


กลุ่ม 4 พนักงานมหาวิทยาลัย มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 7  คน

กลุ่ม 5 พนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 4 คน

การพิจารณาของคณะกรรมการ มีเอกสารประกอบคือแบบกรอกประวัติของทุกคน  และมีการให้ข้อมูลประกอบโดยหัวหน้าหน่วยงานและ/หรือผู้ร่วมงาน

ส่วนผลการคัดเลือกจะเป็นอย่างไร....คงมีประกาศอย่างเป็นทางการค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): บุคลากรดีเด่น
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2554 11:57 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2554 11:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 หนูณิชน์, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าลุ้นจังเลยนะครับ ว่าใครจะเข้ารอบบ้าง

 

เสียงใส้จริงๆ เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
10 November 2011 12:33
#71112

อ่าน blog ก็รู้ว่าคุณ หยกมณี รายงานเสียงใส...

อะไรที่เป็นครั้งแรกในชีวิต จะรู้สึกดีนะคะ....

มันจะรู้สึก ดี้ ดี...

อิ..อิ...มาอ่านรายงานผล ตัวเองก็ไม่มีโอกาสเข้าไปนั่งในที่เช่นนั้นเหมือนกัน

ฟังจากหยกเล่า...ก็จะได้ซึมซับ...กติกา..หลักเกณฑ์ ให้อ่านเอง กติกา

20 หน้ากระดาษ...ก้ไม่อ่านหรอกค่ะ ...ฟังจากที่ ย่อยแล้ว ดีกว่า...

Ico48
หยกมณี (Recent Activities)
10 November 2011 13:34
#71115

"ครั้งแรกในชีวิต" ทำให้รู้สึกอยากเรียนรู้มาก

ค่อนข้างเบื่อของเก่าค่ะ ถ้ามีโอกาสได้เรียนของใหม่ ก็จะรีบไขว่ขว้า

อยากทราบผลการพิจารณาแล้วสิค่ะ

ว่าผู่ที่ครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น

จนได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี มีใครบ้าง

แหม! คุณหยกมณีต้องรีบตอบเลยนะคะ...

นาน น้าน ... คุณ chutharat ... จะ login มาแจมด้วย

แอบลุ้นใครอยู่หรือเปล่าคะ?

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ