นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1435
ความเห็น: 3

ปรับระบบการจ่ายเงินให้กับบริษัท ร้านค้า

กองคลังปรับระบบการจ่ายเงินให้บริษัท/ร้านค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีแทนการจ่ายเงินด้วยเช็ค

 

 

            ตามที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งคณะฯหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้ปรับระบบการจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้าและบุคคลภายนอก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท/ร้านค้าแทนการจ่ายเงินด้วยเช็คเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับเงิน โดยให้คณะ/หน่วยงานประสานให้บริษัท/ร้านค้าเขียนแบบฟอร์มขอรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาใดก็ได้ เท่านั้น
             คณะ/หน่วยงานได้แย้งว่าควรจะเปิดกว้างให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้หลายธนาคารเหมือนกับที่กรมบัญชีกลางได้จัดทำไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไม่ควรระบุเฉพาะธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งร้านค้าไม่ได้รับความสะดวกเพราะการจะขายของให้กับ มอ. จะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นจึงจะรับเงินได้  
              ซึ่งกองคลังได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 แจ้งขณะนี้ร้านค้าสามารถแจ้งเลขบัญชีได้ทุกธนาคาร โดยขอให้คณะ/หน่วยงานส่งเลขบัญชีให้กองคลัง

ขั้นตอนการส่งเลขบัญชีให้กองคลัง มีดังนี้
1. ให้บริษัท/ร้านค้าเขียนแบบฟอร์มคำขอรับเงินโอนเข้า
    บัญชีเงินฝาก
2. แนบเอกสาร
    2.1 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รับรองสำเนาถูกต้องและ
          ประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ รับรอง 
          สำเนาถูกต้อง
    2.3 หนังสือรับรองของบริษัท หรือใบทะเบียนพาณิชย์
          รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท         
          (ถ้ามี)   

                การส่งเลขบัญชีให้กองคลังจะต้องทำทุกครั้งหรือไม่ในการเบิกจ่ายเงินให้บริษัท/ร้านค้า   แต่ถ้าหากไม่ต้องทำทุกครั้ง แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัท/ร้านค้านี้ได้ส่งเลขบัญชีให้กองคลังแล้ว
                 ผู้เขียนได้ไปค้นหาคำตอบมาให้แล้ว เจ้าหน้าที่ของกองคลังแจ้งว่าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง www.finance.psu.ac.th หัวข้อ รายชื่อบริษัทที่แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน
                 
เมื่อเปิดเว็บไซต์เข้าไปดูแล้ว ต้องอุทานอุบยาวๆ มีเพียงลำดับที่และชื่อผู้ขาย ขณะนี้มีอยู่เกือบ 200 ชื่อ ไล่หาอยู่ตั้งนานมีชื่อบริษัท/ร้านค้าที่เราติดต่ออยู่บ้างไหม ปรากฏว่าไม่มี แล้วถ้าหากอนาคตมีจำนวนรายชื่อเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันจะต้องใช้เวลาในการสืบค้นนานเพียงใด 

                   ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้กับกองคลังควรจะปรับรูปแบบรายชื่อบริษัทที่แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน  ให้เป็นในรูปไฟล์ที่ใช้โปรแกรม Excel และควรเพิ่มข้อมูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร ซึ่งข้อมูล 2 ตัวนี้เป็นปัจจัยหลักในการสืบค้นหาข้อมูลเช่นเดียวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 

ปล.เมื่อกองคลังไม่มีเลขบัญชีของบริษัท/ร้านค้า กองคลังจะไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า จะคืนเรื่องให้กับคณะ/หน่วยงานดำเนินการส่งเลขบัญชีให้กองคลังก่อน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน จึงต้องทำขั้นตอนส่งเลขบัญชีให้กองคลังเสียแต่เนิ่นๆ(ก่อนการเบิกจ่ายเงิน)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2556 17:25 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2556 09:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยังคงมีข้อสงสัยว่า กรณีที่โอนเงินไปแล้ว ทางบริษัท

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเงินของๆ ใคร

บริษัทได้เล่าให้ฟังว่าเป็นการยากเหมือนกันที่จะรู้ว่ายอดเงินที่โอนเข้าบัญชีมาจากไหน ก็ใช้ระบบตรวจสอบจากยอดเงินในใบส่งของ หรือไม่ก็จากธนาคารที่โอนเงินมาให้ หากเป็นไทยพาณิชย์ สาขา มอ.ก็เป็นของ มอ.เพื่อจะได้นำใบเสร็จรับเงินไปให้

Ico48
สมใจ [IP: 192.168.74.45]
17 มิถุนายน 2556 08:15
#88905

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีที่ส่งให้ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ