นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1790
ความเห็น: 0

ความรู้สึก ความต้องการ ของผู้ใช้บริการต่อหน่วยพัสดุในทิศทางที่อยากให้มีอยากให้เป็น

จากการทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อเราพูดคุยกันมากขึ้น เปิดรับฟังกันมากขึ้น สิ่งที่ผู้ใช้บริการอยากให้มีอยากให้เป็นก็คงจะเป็นไปได้ เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันปฏิบัติงาน สานภารกิจ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะฯต่อไป

 

                หนึ่งในกิจกรรมการสัมมนาแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555  คือ  ความรู้สึก และความต้องการของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ในทิศทางที่อยากให้มี และอยากให้เป็น

                กิจกรรมนี้ในทัศนของผู้เขียนเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก  เพราะเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลจะสามารถสื่อสาร โต้ตอบกับผู้ให้ข้อมูลได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูล มีโอกาสสอบถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้งผู้ส่งและผู้รับ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จสูงสุด

                ที่ผ่านมาจะเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว(One-way Communication)  ด้วยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพียงด้านเดียว โดยผู้ให้บริการไม่มีโอกาสได้ชี้แจง ส่วนที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจมาจากข้อจำกัดอะไรบ้าง

                ผู้เขียนเป็นตัวแทนของหน่วยพัสดุ ที่ได้รับฟัง ความรู้สึก ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อหน่วยพัสดุในทิศทางที่อยากให้มีอยากให้เป็น คือ ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการและทันเวลาใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการ
              
                ผู้ใช้บริการให้ข้อมูล :
ของที่จัดซื้อผู้ซื้อไม่ได้ใช้ ผู้ใช้ไม่ได้ซื้อ ดังนั้นของที่ได้มาจึงไม่ตรงตามความต้องการ ทำไมเขาจะต้องใช้ของเดิมๆ เช่น แฟ้มสันหนา ทำไมถึงมีแต่แฟ้มดำเท่านั้นที่ให้เบิก อยากเบิกแฟ้มสีบ้าง เพื่อความสวยงามในการจัดเก็บ หรือเป็นกล่องเก็บเอกสารบ้างได้ไหม เนื่องจากลักษณะของเอกสารที่ทำอยู่ไม่เหมาะกับการจัดเก็บด้วยแฟ้มสันหนา นอกจากใช้ของเดิมๆแล้ว ทำไมต้องภักดีกับยี่ห้อที่ซื้อเพียงยี่ห้อเดียว เปลี่ยนยี่ห้อบ้างได้ไหม ฯลฯ
              
                นี่หากเป็นแบบสอบถามข้อนี้คงได้คะแนนน้อยมาก และเราก็ต้องมาเดาว่าที่ได้คะแนนน้อย เนื่องจากของที่ซื้อไม่มีคุณภาพ  แต่ดูแล้วก็ไม่ใช่เพราะเลือกซื้อของดีให้แล้ว 
               
                ในการพูดคุยกันช่วงทำกิจกรรมได้มีโอกาสอธิบายให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงเหตุและผลว่า  ทำไมถึงต้องซื้อแต่แฟ้มดำไม่ซื้อแฟ้มสี   ก็เนื่องมาจาก เป็นการให้บริการทั้งคณะฯ  การจัดหาพัสดุมาใช้งานพยายามหาที่เป็นมาตรฐานกลางที่คนส่วนใหญ่ใช้งาน เพื่อความประหยัดงบประมาณ บางครั้งไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้  ก็เนื่องมาด้วยนโยบายระดับคณะฯจนถึงระดับประเทศ 
               
                 แต่มีทางออกหรือไม่ ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้เมื่อเราได้คุยกัน  นั่นคือหากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องใช้ในลักษณะที่แตกต่างก็สามารถขออนุมัติเพิ่มเติมได้
                 
                ข้อคิดในการนำไปพัฒนางาน จะต้องดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งาน เพื่อลดปัญหาของที่ได้มาไม่ตรงตามความต้องการและมีการประเมินคุณภาพของสินค้าที่จัดซื้อโดยผู้ใช้บริการ


2. ซื้อของให้ทันเวลาใช้งานของผู้ใช้
              
               ผู้ใช้บริการให้ข้อมูล : 
ของที่สั่งซื้อได้ล่าช้าไม่ทันการใช้งาน บางครั้งผู้ใช้ต้องดำเนินการจัดซื้อเอง การซื้อไม่ได้คำนึงถึงช่วงเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาดำเนินการว่าจะพอดีกับความต้องการใช้พัสดุหรือไม่
               ปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อเกิดมาจาก
               -  ด้านผู้ใช้บริการไม่มีการวางแผนการใช้งานล่วงหน้าภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งต้องการใช้พัสดุอะไร จำนวนเท่าไร 
               -  ผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้ไม่มีแผนการใช้งานผู้ให้บริการก็ไม่มีข้อมูลในการจัดทำแผนดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลาใช้งานของผู้ใช้ 
                
               ข้อคิดในการนำไปพัฒนางาน ผู้ใช้บริการต้องมีการวางแผนความต้องการใช้พัสดุอะไร จำนวนเท่าไร โดยดูได้จากแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน สถิติการใช้ ด้านผู้ให้บริการต้องวางแผนดำเนินการจัดหา โดยกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างรวดเร็วให้ผู้ใช้บริการในเวลาที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงาน

                

                จากการทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อเราพูดคุยกันมากขึ้น เปิดรับฟังกันมากขึ้น สิ่งที่ผู้ใช้บริการอยากให้มีอยากให้เป็นก็คงจะเป็นไปได้ เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันปฏิบัติงาน สานภารกิจ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะฯต่อไป 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤษภาคม 2555 09:00 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2555 09:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ