นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2387
ความเห็น: 0

งานเกษตรภาคใต้...เวทีฝึกปฏิบัติ

การทำกิจกรรมในงานเกษตรภาคใต้ตลอดทั้ง 10 วัน ถึงแม้จะเหนื่อยกายแต่ได้ประสบการณ์การเรียนรู้หลายด้าน

 

 

 

งานเกษตรภาคใต้เป็นเวทีการสอน"ความคิด" ให้กับนักศึกษาผ่านการทำงานร่วมกัน ดังเช่นที่ NovemberRain กล่าวไว้ในเสื้อนกเงือก "ต่อกำลังใจ" (8): เขมรสามฝ่าย

อาจารย์และพี่ๆบุคลากรที่อยู่ในฝ่าย  วางแผนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เริ่มตั้งแต่นัดประชุมชี้แจงสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกระบวนการทำงาน ว่าฝ่ายที่ตัวเองอาสาสมัครเข้าร่วมทำงานด้วย มีหน้าที่อะไรบ้าง มีขั้นตอนการทำงานอะไรบ้าง โดยจะไกด์หน้าที่หลักๆให้นักศึกษาได้รับทราบ จากนั้นก็มอบหมายให้นักศึกษาไปร่วมกันคิดสร้างทีมทำงาน พี่ๆบุคลากรในฝ่ายคอยติดตามสอบถามความก้าวหน้าของการทำงาน

ในปีนี้ฝ่ายนิทรรศการได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาให้มีพลังในการทำงาน โดยการเชิญรุ่นพี่นักศึกษาปริญญาโท (พี่อาร์ม นักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร และพี่แป้ง นักศึกษาภาควิชาธรณีศาสตร์)

ซึ่งเคยทำงานในฝ่ายนิทรรศการสมัยเมื่อเรียนปริญญาตรี มาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆได้รับฟัง “ การทำกิจกรรมในงานเกษตรภาคใต้ตลอดทั้ง 10 วัน ถึงแม้จะเหนื่อยกายแต่ได้ประสบการณ์การเรียนรู้หลายด้าน” ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่สามารถนำเสนอข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นต่อผู้เข้าชมงาน เมื่อผู้เข้าชมถามข้อมูลมากๆเข้า ความรู้ก็ยิ่งเพิ่มพูนจากการสอบถามจากพี่ๆหรืออาจารย์ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้  รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตอาสา  มีมนุษยสัมพันธ์  กล้าแสดงออกพร้อมที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น รับผิดชอบในหน้าที่ ในปีนี้น้องๆนักศึกษาก็ทำได้ดีดังเช่นรุ่นพี่ 

นอกจากนี้งานเกษตรภาคใต้ยังเป็นเวทีฝึกทักษะของนักศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในนิทรรศการสวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับแมลงมาแล้ว และส่วนหนึ่งได้มีโอกาสไปฝึกงานที่สวนผีเสื้อ ณ สวนผีเสื้อภูเก็ต และเชียงใหม่ นักศึกษาได้นำประสบการณ์ที่ได้ฝึกงานมาฝึกทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญอีกครั้งในสวนผีเสื้อของงานเกษตรภาคใต้ครั้งนี้  ซึ่งนักศึกษาได้เล่าให้ฟังว่าตลอดเวลาการฝึกงาน ได้เรียนรู้ผีเสื้อชนิดต่างๆพร้อมพืชอาหารของผีเสื้อ เมื่อมาทำสวนผีเสื้อของงานเกษตรภาคใต้ ใช้ความรู้ที่ได้จากการไปฝึกงาน มาดูแลเรื่องการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ อาหารของผีเสื้อ การหาหนอนผีเสื้อชนิดต่างๆมาจัดนิทรรศการ นำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้กับผู้เข้าชมงาน

งานเกษตรภาคใต้จึงเป็นเวทีการสอนความคิดผ่าน การฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะด้านต่างๆให้กับนักศึกษาที่สนใจใฝ่หาประสบการณ์และความรู้

 

 

 

created: 21 August 2011 08:56 Modified: 21 August 2011 19:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Monly, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ