นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1483 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1710 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1253 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1332 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1846 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 1032 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1212 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 1075 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 1028 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 947 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 912 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 844 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 891 1
สหกิจขอรายงานตัว 895 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 709 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 858 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 969 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1122 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1672 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 1014 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1221 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 991 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 2002 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 836 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 920 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1198 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1343 0
สหกิจศึกษา 2557 846 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1125 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 788 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 817 0
เปิดไฟให้กับความคิด 961 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1150 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4457 0
เปิดโลกทัศน์ 1885 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1107 0
ฝึกงาน 515-191 955 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1424 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1223 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 1050 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1504 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1593 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1612 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1853 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 2112 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1371 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1627 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1104 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2305 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1978 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 1073 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2190 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1311 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1337 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1383 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2934 1
เรื่องของไข่................ 1002 0
You need to know 2 2668 0
You need to know 1065 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 3135 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4370 3
เคล็ดลับงานครัว 2523 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2602 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3891 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 3082 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2392 3
คิดเป็นระบบ 1540 0
Road to Success 1951 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1670 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 1983 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 1986 3
Walk Rally ด้วยภาพ 2072 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1529 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1633 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3362 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2812 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1586 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1869 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1887 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2487 2
ฝึกงาน 1587 0
ขอข้อคิดเห็น 1529 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1390 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2156 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1769 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2381 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2260 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1497 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2269 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1764 0
รายงานการประชุม 1632 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2442 3
รับสมัครงาน 2591 0
เปิดโลกทัศน์ 1686 3
ความเป็นมาของไข่ 3703 2
ความเข้าใจ 1474 2
สดุดีมหาราชา 1482 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1919 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1622 2
ความรับผิดชอบ 1502 1