นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1610 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1857 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1382 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1454 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 2049 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 1137 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1335 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 1191 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 1159 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 1046 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 995 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 925 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 992 1
สหกิจขอรายงานตัว 1002 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 800 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 968 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 1055 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1222 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1802 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 1109 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1340 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 1076 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 2114 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 912 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 987 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1272 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1417 0
สหกิจศึกษา 2557 932 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1219 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 868 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 925 0
เปิดไฟให้กับความคิด 1046 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1272 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4708 0
เปิดโลกทัศน์ 1981 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1190 0
ฝึกงาน 515-191 1035 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1501 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1305 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 1139 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1610 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1700 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1715 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1948 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 2250 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1462 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1742 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1193 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2454 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2065 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 1172 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2285 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1396 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1418 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1456 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 3016 1
เรื่องของไข่................ 1082 0
You need to know 2 2782 0
You need to know 1148 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 3351 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4474 3
เคล็ดลับงานครัว 2635 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2718 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 4050 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 3191 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2494 3
คิดเป็นระบบ 1610 0
Road to Success 2035 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1748 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 2066 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 2070 3
Walk Rally ด้วยภาพ 2155 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1604 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1711 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3460 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2904 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1669 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1961 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1978 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2586 2
ฝึกงาน 1678 0
ขอข้อคิดเห็น 1611 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1468 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2233 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1842 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2480 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2356 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1570 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2361 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1835 0
รายงานการประชุม 1689 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2526 3
รับสมัครงาน 2684 0
เปิดโลกทัศน์ 1757 3
ความเป็นมาของไข่ 3798 2
ความเข้าใจ 1552 2
สดุดีมหาราชา 1551 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1995 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1689 2
ความรับผิดชอบ 1564 1