นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1404 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1632 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1183 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1258 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1756 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 975 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1138 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 1015 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 946 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 893 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 849 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 799 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 827 1
สหกิจขอรายงานตัว 847 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 642 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 801 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 914 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1060 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1578 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 959 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1165 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 940 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 1933 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 787 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 888 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1158 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1307 0
สหกิจศึกษา 2557 809 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1078 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 744 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 743 0
เปิดไฟให้กับความคิด 915 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1083 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4325 0
เปิดโลกทัศน์ 1822 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1060 0
ฝึกงาน 515-191 913 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1389 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1168 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 1007 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1445 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1519 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1551 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1788 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 2019 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1308 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1567 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1063 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2226 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1924 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 1021 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2150 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1275 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1291 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1347 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2877 1
เรื่องของไข่................ 961 0
You need to know 2 2632 0
You need to know 1024 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 3044 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4302 3
เคล็ดลับงานครัว 2465 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2546 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3812 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 3010 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2350 3
คิดเป็นระบบ 1493 0
Road to Success 1908 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1629 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 1943 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 1945 3
Walk Rally ด้วยภาพ 2020 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1502 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1587 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3302 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2750 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1534 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1801 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1826 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2429 2
ฝึกงาน 1530 0
ขอข้อคิดเห็น 1490 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1347 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2104 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1709 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2300 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2194 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1454 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2211 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1706 0
รายงานการประชุม 1594 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2402 3
รับสมัครงาน 2540 0
เปิดโลกทัศน์ 1642 3
ความเป็นมาของไข่ 3643 2
ความเข้าใจ 1421 2
สดุดีมหาราชา 1436 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1878 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1568 2
ความรับผิดชอบ 1461 1