นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1262 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1464 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1071 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1168 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1584 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 867 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1030 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 915 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 834 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 814 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 743 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 729 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 763 1
สหกิจขอรายงานตัว 765 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 572 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 734 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 818 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 946 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1405 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 889 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1084 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 850 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 1841 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 741 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 809 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1081 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1238 0
สหกิจศึกษา 2557 745 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 996 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 670 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 694 0
เปิดไฟให้กับความคิด 828 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 986 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4147 0
เปิดโลกทัศน์ 1710 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 987 0
ฝึกงาน 515-191 825 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1322 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1094 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 937 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1331 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1427 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1452 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1689 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 1858 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1231 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1489 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 969 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2126 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1864 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 946 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2092 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1207 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1236 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1279 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2776 1
เรื่องของไข่................ 904 0
You need to know 2 2561 0
You need to know 968 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 2906 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4201 3
เคล็ดลับงานครัว 2392 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2447 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3633 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 2885 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2261 3
คิดเป็นระบบ 1410 0
Road to Success 1826 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1559 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 1878 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 1882 3
Walk Rally ด้วยภาพ 1941 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1443 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1521 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3225 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2670 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1465 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1709 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1746 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2291 2
ฝึกงาน 1468 0
ขอข้อคิดเห็น 1435 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1293 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2024 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1617 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2143 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2120 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1394 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2125 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1650 0
รายงานการประชุม 1543 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2329 3
รับสมัครงาน 2468 0
เปิดโลกทัศน์ 1591 3
ความเป็นมาของไข่ 3565 2
ความเข้าใจ 1373 2
สดุดีมหาราชา 1380 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1818 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1500 2
ความรับผิดชอบ 1413 1