นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

อ่าน: 1458
ความเห็น: 0

แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข

แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุขของประเทศไทย ทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะให้ความหมายองค์กรแห่งความสุขใน 2 มุมมอง

มุมมองแรก มองว่าองค์กรแห่งความสุข หมายถึงกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 อีกมุมมองหนึ่งมองว่า องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์

จากแนวคิดข้างต้น การสร้างองค์กรแห่งความสุขจึงต้องดำเนินการ 2 ส่วนดังนี้

       1.การพัฒนาพนักงานให้เป็น  คนทำงานมีความสุข(Happy People) โดยใช้แนวคิดความสุข 8 ประการ

       2.การพัฒนาองค์กรให้เป็น ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home)

 

                       ที่มา จากการสัมมนา  "สุขทุกสถานการณ์ "

                              25-26 มีนาคม 56  กรุงเทพฯ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 เมษายน 2556 22:29 แก้ไข: 10 เมษายน 2556 22:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ