นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

อ่าน: 1944
ความเห็น: 0

การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

        ในการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1     จะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่านักศึกษาจะต้องมีการฝึกงานกี่รายวิชา ฝึกในชั้นปีไหน เพื่อว่านักศึกษาจะได้มีการวางแผนการเรียนที่ถูกต้อง  ส่วนใหญ่นักศึกษาจะไม่ได้เปิดดูแผนการเรียน ทำให้เกิดความผิดพลาดมารู้ตัวกันอีกทีก็ต่อเมื่อการจัดรายชื่อนักศึกษาและโปรแกรมการฝึกออกมาเรียบร้อยแล้ว  และพบว่าตัวเองไม่มีชื่อในการฝึก ก็จะมีชื่อได้ยังไงในเมื่อลืมลงทะเบียน กว่าจะรู้ตัวก็สายแล้วเมื่อทุกขั้นตอนของทะเบียนกลางได้หมดเขตแล้ว เพื่อให้เกิดการผิดพลาดกับนักศึกษาก็ต้องย้ำอยู่ตลอดเวลาในการพบเจอกันว่า
ชั้นปีที่ 1นักศึกษาต้องฝึกงาน  3 รายวิชา  

ภาคการศึกษา ที่ 1

510-191  พืชผักสวนครัว (Vegetable Gardening
Practice)
                 จำนวนการฝึก       50 ชั่วโมง

เป็นการฝึก การเตรียมดินแปลงเพาะกล้าพืชผักสวนครัว
เทคนิคในการปลูก การดูแลรักษาพืชผัก ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

อีก  2 รายวิชา เปิดทั้ง  2 ภาคการศึกษา
เลือกเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง ฝึกช่วงปิดภาคการศึกษา

515-191    การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป (General Animal
Raising Practice)
        จำนวนการฝึก   50 ชั่วโมง  (หรือนักศึกษาจะเรียกกันว่าการฝึกงานใน)

เป็นการฝึกปฏิบัติงานฟาร์มสัตว์พื้นฐาน เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการเลี้ยงสัตว์ ณ ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์

   544-191 (Basic Farm Works) 
   คณะทรัพยากรธรรมชาติมีสาขาวิชาชีพในแต่ละด้านแตกต่างกัน นักศึกษาจึงต้องแยกการเรียนของแต่ละหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จึงทำให้นักศึกษาขาดความเข้าใจ และความสนิทสนมซึ่งกันและกัน ตลอดจนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐาน ทางการเกษตรหรือสาขาวิชาชีพต่างๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติน้อย  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกและตัดสินใจเรียนในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างถูกต้อง สถานที่ฝึก สถานีวิจัยเทพา   สถานีวิจัยท่าเชียด   และสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

และสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ รหัส 55  เป็นต้นไป ในชั้นปีที่2

จะมีการฝึกงานเพิ่มมาอีก  1 รายวิชา  515-291

และในชั้นปีที่  3   ฝึกงาน 1 รายวิชา

 515-391   ฝึกภาคสนามสัตวศาสตร์ (Animal Science
Practice) จำนวนการฝึก
 100 ชั่วโมง

เป็นการปฏิบัติงานเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ และการจัดการฟาร์มในสถานที่ของหน่วยงานราชการและ/หรือเอกชน ซึ่งในรายวิชานี้จะให้นักศึกษาเลือกประเภทของสัตว์ที่จะฝึก เช่น ไก่ สุกร โคนม โรงพยาบาลสัตว์
ห้องปฏิบัติการฯลฯ     หลังจากนั้นภาควิชาฯ
จะติดต่อไปยังฟาร์มต่างๆ ที่ผู้จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ส่วนใหญ่จะเคยรับฝึกงานอยู่แล้ว หลังจากได้รับการตอบรับจากสถานฝึกงาน
ผู้จัดการวิชาก็จะประชุมนักศึกษาเพื่อเลือกสถานที่ฝึกและแจ้งรายละเอียดของสถานประกอบการเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัว

หลังจากนั้นก่อนเดินทางนักศึกษาต้องมารับหนังสือส่งตัวพร้อมใบประเมินและรายละเอียดของสถานประกอบการที่อาจจะมีเพิ่มเติม

การไปรายงานตัววันแรกของการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องไปถึงตามวันเวลาที่ระบุในหนังสือส่งตัวและเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากภาควิชาฯ
มอบให้กับสถานประกอบการ 

            และเมื่อนักศึกษากลับมาต้องส่งรายงานการฝึกพร้อมนำเสนอหมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2556 20:58 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2556 20:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ