นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 4 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คณะฯสวย ด้วยมือเรา 2979 8
ตู้ปลาน้อย 3402 5
สวนหย่อมน้อย 8542 4
ส.เสือตัวที่(6) ในคณะทรัพย์ 1859 7