นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 8542
ความเห็น: 4

สวนหย่อมน้อย

ดร.ชุติมา ตันติกิตติ ก็จัดหาไม้กระถางและอุปกรณ์ตกแต่ง(โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านจัดซื้อวัสดุบางส่วนและได้รับบริจาคไม้กระถางจากเพื่อนๆ) มาจัดสวนหย่อมขนาดเล็ก ที่ีผมให้ชื่อว่า "สวนหย่อมน้อย" ก็ทำให้พื้นที่นี้สะอาด เรียบร้อย สวยงามขึ้นมาอย่างมาก

 
         การพัฒนาพื้นที่เพื่อความสวยงามในอาคารต่างๆ ทำได้ไม่ยาก แต่จะมีความคุ้มค่าหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณา เพราะเมื่อตัดสินใจดำเนินการ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ค่าบำรุงรักษาเกิดขึ้น และต้องมีหน่วยงานมารับผิดชอบเป็นภาระงานเพิ่ม กรณีเช่นนี้เจ้าของสถานที่ต้องคำนึงเรื่องต่างๆ ดังกล่าว เป็นสำคัญด้วย คณะทรัพยากรธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน เราพยายามพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร อย่างประหยัดคุ้มค่า แต่ให้ภาระกิจหลักของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สมาชิกของคณะฯ ทุกคนทำงานมีความสุข ครับ อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามบ้าง ตัวอย่างเช่นมีพื้นที่หนึ่งในอาคาร 1 ของคณะฯ ที่บริเวณนี้เป็นมุมอับ อยู่ไกล้ร้านถ่านเอกสาร(หลังห้องรองคณบดี ฝ่ายบริหาร) ไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน แต่เดิมไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่สะอาดและไม่งามตา ดร.ชุติมา ตันติกิตติ ได้มาหารือว่าจะนำต้นไม้มาวางเพื่อเป็นสวนหย่อมเล็กๆและจะดูแลเอง ไม่ให้เป็นภาระกับคณะฯ ผมก็คิดว่าไม่ทำให้คณะเสียหายอะไร แต่กลับจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงได้เรียนขออนุญาตจากท่านคณบดี  ก็ได้รับอนุญาต  เมื่อเห็นชอบร่วมกัน ดร.ชุติมา ตันติกิตติ  ก็จัดหาไม้กระถางและอุปกรณ์ตกแต่ง(โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านจัดซื้อวัสดุบางส่วนและได้รับบริจาคไม้กระถางจากเพื่อนๆ) มาจัดสวนหย่อมขนาดเล็ก ที่ีผมให้ชื่อว่า "สวนหย่อมน้อย" ก็ทำให้พื้นที่นี้สะอาด เรียบร้อย สวยงามขึ้นมาอย่างมาก ดังภาพ(น่าเสียดายที่ไม่ได้มีการถ่ายภาพก่อนทำมาเปรียบเทียบ)

        ผมเห็นว่าการดำเนินการอย่างนี้ ไม่เป็นพิษเป็นภัย กับใคร และเป็นการช่วยให้ทุกฝ่ายอยู่กันด้วยความสุข รองฯชุติมาก็ไม่ต้องหงุดหงิดกับภาพที่ไม่สวยงาม และทุกคนที่ผ่านสวนหย่อมน้อยแห่งนี้ก็ได้รับความสดชื่นเบิกบานกว่าแต่เดิม คณะฯ ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระงานเพิ่ม เจ้าหน้าที่(ที่มีภาระงานมากอยู่แล้ว)ก็ไม่ต้องรับภาระเพิ่ม ได้ไปพัฒนาส่วนอื่นๆที่จำเป็นมากกว่า ดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ จึงเขียนเป็นเรื่องเล่าชาวคณะทรัพย์ฯ เพื่อขอบคุณ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ  มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 16:07 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ตู้ปลาที่คณะฯ ทำให้ดูสดชื่นค่ะ ชอบค่ะ ชอบดูปลาแหวกว่ายไปมา ขอบคุณค่ะ

ภารกิจนี้ ตอบสนอง "ภารกิจของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

จริงๆ เลยค่ะ เห็นสมควรนำมาเป็นแบบอย่างให้ทราบทั่วกัน

ขอชื่นชมผ่านมาทางนี้ด้วยคนค่ะ

ขอชื่นชมด้วยค่ะ บ้านหลังที่ 2 ของเรา เราอยู่ตั้งอย่างน้อยวันละ 8 ชม. หากอะไรที่เราสามารถทำได้โดยเหมาะสมเหมือนบ้านหลังที่ 1 เราก็จะทำงานไป หันไปชื่นชม สบายตา สบายใจ ทำงานอย่างมีความสุข แล้วไม่ดีกว่าหรือ

  • การปรับอะไรก็ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีประโยชน์กันทุกฝ่าย ไม่กระทบต่อผู้อื่นมากเกินไป เป็นเรื่องที่ดีค่ะ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง หากพิจารณาปรับพื้นที่หน้าคณะฯ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น (หากจะต้องลงทุน แต่ได้ผลในระยะยาวก็ดีนะค่ะอาจารย์)
  • ขอเสนอเพื่อพิจารณา ให้มีการปรับพื้นที่หน้าคณะฯ ทำความสะอาดอาคารคณะฯ  จากนั้นให้ใส่ข้อความ "ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร" จัดข้อความให้สวยงามและคงทนอย่างยั่งยืนด้วยนะค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ