นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1859
ความเห็น: 7

ส.เสือตัวที่(6) ในคณะทรัพย์

สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ

ส.เสือตัวที่(6) ในคณะทรัพย์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการ 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน 5 ส. คณะฯ ครั้งที่ 2/2552  และในที่ประชุม รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ รองประธานฯ ได้เสนอให้มีการพัฒนา  การสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ เป็น ส. ที่ 6  ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้ลองดำเนินการเป็น ส. ที่(6) ไปก่อน 1 ปี และในปีหน้าถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะทรัพย์ฯ ก็จะกำหนดกิจกรรม 5 ส. ใหม่ เป็นกิจกรรม 6 . อย่างเต็มรูปแบบ

การสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ ได้แก่การเสนอแนะที่เป็นการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาคณะของเราในทุกๆด้าน และรวมถึงการแจ้งจุดบกพร่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นทั้งด้านการสร้างวินัยให้นักศึกษาและบุคลากร ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อพัฒนาคณะฯของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

ขณะนี้กรรมการ 5 ส เริ่มดำเนินการแจ้งเรื่องนี้( ส.ที่ (6)) ให้บุคลากรในคณะฯ ทราบทางเอกสารแล้ว และได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าจะสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหา(อาจรวมถึงแนวทางแก้ไข) ได้โดยการกรอกใบเสนอข้อคิดเห็นที่มีไว้ให้ตามจุดต่างๆ เช่น ในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ ทุกห้อง เมื่อเขียนแล้วให้นำไปส่งโดยไปหย่อนไว้ในตู้รับความคิดเห็นที่หน่วยอาคารฯ หรือ e-mail ถึงผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยสถานที่ หรือเลขานุการ 5 ส. โดยกรรมการ 5 ส. หรือผู้เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญกับการเสนอแนะหรือเรื่องได้รับแจ้ง ทุกเรื่อง โดยจะเสนอให้ทุกคนในคณะได้รับทราบในวงกว้างใน Share.psu. และจะแจ้งทุกคนทราบทาง e-mail ด้วย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ คณะฯ จะมีการให้รางวัลแก่สมาชิกของคณะฯ ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ ดีเด่น ด้วยครับ

และเพื่อเป็นตัวอย่างกิจกรรม ส(6) ดังกล่าว ผมขอยกเรื่องดีๆเมาเล่าสู่กันฟังครับ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลาประมาณ 16.20 น. ผมได้รับโทรศัพท์ จากคุณพัชรินทร์ เมฆสุนทร แจ้งให้ทราบว่า มีการเข้าออกคณะฯ(อาคาร 1) ในช่องทางที่คณะฯ ไม่ได้อนุญาต ไว้ คือที่ประตูด้านตะวันออกของอาคาร 1 ใกล้ห้องประชุม 122 จากการตรวจสอบพบว่าประตูนี้ปิดล็อคประตูด้วยลูกบิดที่เปิดจากภายในอาคารได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ ดังนั้นถ้ามีใครแอบเปิดประตูไว้ก่อนก็จะสามารถเข้าอาคารนอกเวลาราชการได้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบใดๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง (คณะฯอนุญาตให้เข้าออกอาคาร 1 นอกเวลาราชการได้ประตูเดียวคือประตูที่บริเวณลานเรือ เท่านั้น) 

อาจจะมีคำถามว่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อไร ?

เรื่องนี้เกิดเนื่องจาก แต่เดิมประตูนี้ถูกขวางไว้ด้วยตู้คอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ของห้องประชุม122 ซึ่งมีขนาดใหญ่ขวางเต็มประตูจึงไม่มีการใช้งานประตูนี้ และเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ทำการเปลี่ยนครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ เป็นแบบคอยล์เย็นติดตั้งในห้องประชุมแทน ตู้คอยล์เย็นเดิมจึงถูกรื้อออก  ทำให้บางคนเห็นเป็นช่องทางเข้า-ออก คณะฯทางประตูนี้ได้ และถ้ามีผู้ไม่หวังดีเห็นช่องทางนี้ก็อาจจะใช้เป็นช่องทางที่เข้าอาคาร 1 โดยไม่มีการตรวจสอบและอาจสร้างความเสียหายแก่คณะฯได้  ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนเรื่องการรักษาความปลอดภัยของคณะฯเป็นอย่างยิ่ง

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ในเบื้องต้นเนื่องจากได้รับแจ้งไกล้เวลาเลิกงานผมและหัวหน้าหน่วยอาคารฯ จึงตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราว โดยการใช้โซ่และกุญแจล็อคประตูไปก่อน และวันจันทร์จะทำการเปลี่ยนเป็นกุญแจล็อคประตูเหมือนประตูอื่นๆต่อไป

 การที่คุณพัชรินทร์ เมฆสุนทร แจ้งเรื่องนี้จึงเป็นการทำประโยชน์ต่อคณะฯเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเกิดเหตุร้ายจากการเข้าออกคณะในจุดนี้จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก คุณพัชรินทร์  เมฆสุนทร เมื่อเห็นจุดอ่อนนี้แล้ว ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ของสมาชิกที่ดีของคณะทรัพยากรธรรมชาติ รีบแจ้งให้ผมทราบ ทำให้เราสามารถปิดช่องโหว่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคณะฯของเราได้อีก 1 จุด

ผมขอชมเชยและขอขอบคุณ คุณพัชรินทร์ เมฆสุนทร อีกครั้งหนึ่งมา ณ โอกาสนี้

และเรื่องนี้ผมจึงยกเป็นตัวอย่าง ส. ตัวที่(6) ของคณะทรัพย์ฯ ครับ และขอเชิญชวนชาวคณะทรัพย์ฯ ร่วมกัน สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ ให้กับทุกคนในคณะฯ กันต่อๆ ไปด้วยนะครับ

 

วรวิทย์ วณิชาภิชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 ตุลาคม 2552 15:22 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เอสเค.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาชื่นชมค่ะ....ส.ที่ 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไปสอดคล้องกับ...Motto ของมหาวิทยาลัยพอดีเป๊ะ..."ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์....เป็นกิจที่ 1"

อ.วรวิทย์คะ   ที่ด้านข้างขวา ของ Blog น่าจะมีการใส่ข้อมูลผิดที่นะคะ   ที่ตรงนั้นจะเป็นที่เฉพาะ ข้อความอธิบาย Blog ไม่ใช่ข้อความในบันทึกค่ะ .... ลบออกได้เลยค่ะ
Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
01 พฤศจิกายน 2552 10:54
#50214
  • ท่านอาจารย์อยู่ในประเภท "มือใหม่หัดใช้บล็อก" อยู่ค่ะ
  • สำหรับบันทึกนี้ เรียนรู้การเปิดบล็อก และเขียนบันทึก ผ่าน Online ค่ะ 
มือใหม่หรือครับ เอ! ผมว่าผมเคยเห็นอยู่บ้างนา
  • ได้เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของ ส.เสือตัวที่ (6) เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ 
  • สำหรับการแสดงความคิดเห็นทาง E-mail สามารถส่งถึง รองคณบดีฝ่ายบริหาร worawit.w@psu.ac.th หรือ หัวหน้าหน่วยอาคารฯ uthit.i@psu.ac.th หรือเลขานุการคณะกรรมการ 5ส sunattanee.s@psu.ac.th ได้ค่ะ
  • แวะมายกย่องชื่นชม พี่พัชรินทร์ ด้วยคนค่ะ
  • เห็นด้วยกับการที่จะมี ส.ที่ 6 ในคณะฯ ซึ่งบิวตี้ก็เห็นมีบุคคลหลายๆคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะนี้..แต่การกระตุ้นให้เกิดการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ โดยให้รางวัลบุคคลที่มีจิตสำนึกสาธารณะดีเด่น  บิวตี้คิดว่าคณะฯ น่าจะสร้างเสริมทั้งบุคลากรและนักศึกษา นะค่ะ :)
  •  และแวะมาให้กำลังในการเขียนบันทึกสำหรับมือใหม่ .. แล้วอาจารย์อย่าลืมเอาข้อความด้านข้างของบล๊อกออกเหมือนที่ คุณเมตตา บอกด้วยนะค่ะ อิอิ .^_^

Flower Pics Photo Sharing Funny Pics

Ico48
pai (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
03 พฤศจิกายน 2552 16:22
#50304

ขอบคุณคุณเมตตาครับที่แนะนำ ผมลองลบข้อมูลที่ผิดพลาดตั้งแต่วันที่คุณเมตตาแนะนำ แต่ก็ทำไม่ได้ วันนี้เลยปรึกษาคุณบิวตี้และดำเนินการจนเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ

ขอบคุณที่ช่วยกันต่อเติม ส.ที่สำคัญของคนไทย โดยเฉพาะใน ม.อ. มีงานทีไรเห็นขยะเต็มไปหมดและเป็นการทิ้งที่ไม่ใสใจในสาธารณะ พูดง่าย ๆ ทิ้งโดยไม่คิด (งานลอยกระทงใน ม.อ. ใครเป็นผู้ทิ้งขยะ ?)

แล้วจะนำการสร้างจิตสาธารณะเรื่องการจัดการขยะของตลาดนัดเกษตรของคณะมาบันทึกขยายผลในเร็ว ๆ นี้ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ