นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(8) คณะฯสวย ด้วยมือเรา

คณะฯสวย ด้วยมือเรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. มีนโยบายพัฒนาพื้นที่คณะฯเป็นพื้นทีสีเขียว ความหมายคือทำให้คณะฯ มีความร่มรื่น มีต้นไม้ยืนต้น สวยงาม มีสนามหญ้าเขียวขจี มีชวิตชีวา สวยงาม มีพื้นที่ทั้งหมดสะอาด เป็นระเบียบ มีการจอดรถในพื้นที่ที่จัด... ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย pai   สร้าง: 24 มิถุนายน 2556 17:13 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2556 17:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ตู้ปลาน้อย

บริเวณพื้นที่ทางทิศเหนือของห้องประชุม 120 เป็นพื้นที่ว่าง ปูพื้นด้วยแผ่นคอนกรีตบล็อก ดูสะอาดตา แต่แห้งแล้งไปหน่อย วันหนึ่ง(นานมาแล้ว) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ) ได้มาหารือว่า น่าจะจัดบริเวณนี้ เป็นสวนหย่อม และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย pai   สร้าง: 06 กรกฎาคม 2555 11:13 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2555 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) สวนหย่อมน้อย

การพัฒนาพื้นที่เพื่อความสวยงามในอาคารต่างๆ ทำได้ไม่ยาก แต่จะมีความคุ้มค่าหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณา เพราะเมื่อตัดสินใจดำเนินการ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ค่าบำรุงรักษาเกิดขึ้น และต้องมีหน่วยงานมารับผิดชอบเป็นภาระงานเพิ่ม กรณีเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย pai   สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 16:07 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ส.เสือตัวที่(6) ในคณะทรัพย์

ส.เสือตัวที่(6) ในคณะทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการ 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน 5 ส. คณะฯ ครั้งที่ 2/2552 และในที่ประชุม รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ รองประธานฯ ได้เสนอให้มีการพัฒนา การ”สร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย pai   สร้าง: 31 ตุลาคม 2552 15:22 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]