นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตอน 6 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3176 0
ตอน 5 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2360 0
ตอน 4 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2371 0
ตอน 3 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2320 0
ตอน 2 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2630 0
ตอน 1 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2396 0
ติว "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน" [C] 1981 0
ตอน4-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 2115 0
กราฟบันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 1865 1
บันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 2028 0
ubuntu 11.10 มาแล้ว [C] 1561 0
เปิดตัว PSU-41 [C] 1407 0
authen radius with php script [C] 1521 0
PSU-baby logo [C] 1640 0
ubuntu 11.04 มาแล้ว [C] 1513 0
OPAC diskless PC [C] 1560 0
diskless PC system [C] 2032 0
mozilla mirror [C] 1471 1
Thailand ubuntu country mirrors [C] 2099 5
UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU [C] 1962 6
แก้ปัญหา grub ดุ [C] 1583 0
PSU3 ลินุกซ์กู้ภัย รุ่นเอาใจลูก [C] 1509 1
ubuntu 9.10 มาแล้ว [C] 1656 0
แก้ปัญหา ethernet รุ่น SiS 191 [C] 1607 0
โปรแกรมป้องกันไวรัส avast [C] 1950 2
ubuntu 9.04 มาแล้ว [C] 1913 2
ubuntu server บน software raid 1 [C] 2033 0
ดูข้อมูลของ CPU บนลินุกซ์ [C] 2035 0
ใช้ lshw ดูรายละเอียด hardware ใน PC [C] 1632 0
ปรับปรุงการติดตั้ง mrtg [C] 1667 0
ใช้ mrtg หรือ collectd ดี [C] 1576 0
เปิดบริการ rsync server [C] 1693 0
ลอง server แบบไร้ hard disk [C] 2582 0
Netinfo + PSU-Open-server สูตร 2 [C] 1728 0
สร้าง ubuntu live usb ด้วย live cd [C] 2850 0
ดูแฟ้มPClogs ผ่าน ftp บน PSU Open Server สูตร 2 [C] 1387 0
โคดโปรแกรมดึงแฟ้ม update จาก AVG [C] 1897 0
ใช้ mrtg ติดตามการใช้ทรัพยากรของ apache และ mysql [C] 2200 0
สร้าง imap server แบบง่ายๆ [C] 1506 0
เปิดตัว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1581 0
ตั้งค่า timezone บน ubuntu [C] 1795 0
คุยกับ ldaps ของ PSU-passport ได้แล้ว [C] 1555 0
ubuntu 8.04 ตัวจริงมาแล้ว [C] 2364 0
ติดตั้ง linux ubuntu server แบบเร่งด่วนด้วยการโคลนนิง [C] 3227 0
การ reset root password ของ mysql server [C] 2470 0
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1716 0
ภาษาไทยกับ mysql บนลินุกซ์ [C] 3005 1
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1614 0
ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยลอยบน ubuntu [C] 1684 0
ผลติว "shell script ฉบับใช้งานจริง" [C] 2254 0
สร้างแผ่นซีดี sysresccd ของตนเอง [C] 1812 0
vsftpd ไม่ทำงานเพราะแฟ้ม /var/run/vsftpd/vsftpd.pid ค้าง [C] 2118 0
การ ssh เข้า server โดยไม่ต้องใช้ login [C] 2239 0
ใช้คำสั่ง ethool เพื่อให้ LAN Card บนลินุกซ์ ยอมรับ wake on lan [C] 2572 0
การติดตั้ง adobe flash player บน ubuntu [C] 3927 0
ใช้โปรแกรม nameif บังคับ LAN card ให้เป็น eth1 [C] 2414 0
ชวนเชิญสร้าง ubuntu repository [C] 1959 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2430 0
โครงการ server คนจน [C] 1571 0
ปรับปรุงเอกสาร Shorewall [C] 1729 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2272 0
ปรับปรุงเอกสาร RADIUS server 27-12-50 [C] 1677 0
ติดตั้ง server 2 CPU ด้วย ubuntu 6.06 [C] 2208 0
การเลือกแผ่นซีดีติดตั้งลินุกซ์ ubuntu แบบ destkop หรือ server [C] 2462 0
ปรับปรุงเอกสาร TFTP server 14-12-50 [C] 1867 0
ปรับปรุงเอกสาร DHCP+PXE server 14-12-50 [C] 1846 0
ปรับปรุงเอกสาร mrtg 14-12-50 [C] 1675 0
เอกสารการติดตั้งลินุกซ์ ubuntu 6.06.1 [C] 1881 0
แก้ปัญหา LAN card SIS 191 [C] 2239 0
ปรับปรุงเอกสาร smartmontools 3-12-50 [C] 1548 0
ปรับปรุงเอกสาร pykota 27-11-50 [C] 2342 0
การ reconfig การ์ดจอและ monitor ของ xserver [C] 2223 0
yum install ไม่สำเร็จเพราะอินเทอร์เนตมีปัญหา [C] 2830 0
สร้าง user บนลินุกซ์ [C] 2449 0
โคดโปรแกรมในการ mirror จาก AVG update [C] 3996 0
เลือก package repository ด้วยโปรแกรม debmirror [C] 2151 0
เปลี่ยนจาก hda เป็น sda [C] 2247 0
ปรับปรุงเอกสาร DNS server 23-11-2550 [C] 2379 0
ใช้คำสั่ง mkfs แล้วต้องรอสักหน่อย [C] 2439 0
Wake On Lan ด้วยโปรแกรม ether-wake [C] 3844 0
ปรับปรุงเอกสาร vsftpd server 13-11-2550 [C] 1919 0
PSU-linux live รุ่น 13-11-50 [C] 2125 0
ดู network link speed ด้วยโปรแกรม mii-tool [C] 2380 0