นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตอน 6 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3128 0
ตอน 5 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2322 0
ตอน 4 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2340 0
ตอน 3 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2281 0
ตอน 2 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2587 0
ตอน 1 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2349 0
ติว "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน" [C] 1956 0
ตอน4-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 2083 0
กราฟบันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 1840 1
บันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 1994 0
ubuntu 11.10 มาแล้ว [C] 1541 0
เปิดตัว PSU-41 [C] 1393 0
authen radius with php script [C] 1515 0
PSU-baby logo [C] 1626 0
ubuntu 11.04 มาแล้ว [C] 1502 0
OPAC diskless PC [C] 1549 0
diskless PC system [C] 2016 0
mozilla mirror [C] 1451 1
Thailand ubuntu country mirrors [C] 2075 5
UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU [C] 1944 6
แก้ปัญหา grub ดุ [C] 1558 0
PSU3 ลินุกซ์กู้ภัย รุ่นเอาใจลูก [C] 1479 1
ubuntu 9.10 มาแล้ว [C] 1632 0
แก้ปัญหา ethernet รุ่น SiS 191 [C] 1594 0
โปรแกรมป้องกันไวรัส avast [C] 1932 2
ubuntu 9.04 มาแล้ว [C] 1889 2
ubuntu server บน software raid 1 [C] 2014 0
ดูข้อมูลของ CPU บนลินุกซ์ [C] 2020 0
ใช้ lshw ดูรายละเอียด hardware ใน PC [C] 1620 0
ปรับปรุงการติดตั้ง mrtg [C] 1651 0
ใช้ mrtg หรือ collectd ดี [C] 1567 0
เปิดบริการ rsync server [C] 1681 0
ลอง server แบบไร้ hard disk [C] 2555 0
Netinfo + PSU-Open-server สูตร 2 [C] 1710 0
สร้าง ubuntu live usb ด้วย live cd [C] 2832 0
ดูแฟ้มPClogs ผ่าน ftp บน PSU Open Server สูตร 2 [C] 1374 0
โคดโปรแกรมดึงแฟ้ม update จาก AVG [C] 1890 0
ใช้ mrtg ติดตามการใช้ทรัพยากรของ apache และ mysql [C] 2185 0
สร้าง imap server แบบง่ายๆ [C] 1498 0
เปิดตัว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1571 0
ตั้งค่า timezone บน ubuntu [C] 1779 0
คุยกับ ldaps ของ PSU-passport ได้แล้ว [C] 1534 0
ubuntu 8.04 ตัวจริงมาแล้ว [C] 2348 0
ติดตั้ง linux ubuntu server แบบเร่งด่วนด้วยการโคลนนิง [C] 3212 0
การ reset root password ของ mysql server [C] 2454 0
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1706 0
ภาษาไทยกับ mysql บนลินุกซ์ [C] 2980 1
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1599 0
ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยลอยบน ubuntu [C] 1671 0
ผลติว "shell script ฉบับใช้งานจริง" [C] 2248 0
สร้างแผ่นซีดี sysresccd ของตนเอง [C] 1797 0
vsftpd ไม่ทำงานเพราะแฟ้ม /var/run/vsftpd/vsftpd.pid ค้าง [C] 2104 0
การ ssh เข้า server โดยไม่ต้องใช้ login [C] 2228 0
ใช้คำสั่ง ethool เพื่อให้ LAN Card บนลินุกซ์ ยอมรับ wake on lan [C] 2546 0
การติดตั้ง adobe flash player บน ubuntu [C] 3911 0
ใช้โปรแกรม nameif บังคับ LAN card ให้เป็น eth1 [C] 2403 0
ชวนเชิญสร้าง ubuntu repository [C] 1936 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2408 0
โครงการ server คนจน [C] 1561 0
ปรับปรุงเอกสาร Shorewall [C] 1715 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2252 0
ปรับปรุงเอกสาร RADIUS server 27-12-50 [C] 1668 0
ติดตั้ง server 2 CPU ด้วย ubuntu 6.06 [C] 2199 0
การเลือกแผ่นซีดีติดตั้งลินุกซ์ ubuntu แบบ destkop หรือ server [C] 2439 0
ปรับปรุงเอกสาร TFTP server 14-12-50 [C] 1855 0
ปรับปรุงเอกสาร DHCP+PXE server 14-12-50 [C] 1818 0
ปรับปรุงเอกสาร mrtg 14-12-50 [C] 1661 0
เอกสารการติดตั้งลินุกซ์ ubuntu 6.06.1 [C] 1869 0
แก้ปัญหา LAN card SIS 191 [C] 2230 0
ปรับปรุงเอกสาร smartmontools 3-12-50 [C] 1538 0
ปรับปรุงเอกสาร pykota 27-11-50 [C] 2313 0
การ reconfig การ์ดจอและ monitor ของ xserver [C] 2206 0
yum install ไม่สำเร็จเพราะอินเทอร์เนตมีปัญหา [C] 2800 0
สร้าง user บนลินุกซ์ [C] 2431 0
โคดโปรแกรมในการ mirror จาก AVG update [C] 3981 0
เลือก package repository ด้วยโปรแกรม debmirror [C] 2124 0
เปลี่ยนจาก hda เป็น sda [C] 2230 0
ปรับปรุงเอกสาร DNS server 23-11-2550 [C] 2364 0
ใช้คำสั่ง mkfs แล้วต้องรอสักหน่อย [C] 2415 0
Wake On Lan ด้วยโปรแกรม ether-wake [C] 3827 0
ปรับปรุงเอกสาร vsftpd server 13-11-2550 [C] 1904 0
PSU-linux live รุ่น 13-11-50 [C] 2110 0
ดู network link speed ด้วยโปรแกรม mii-tool [C] 2365 0