นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เผยแพร่ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3250 0
ผลติว "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน" [C] 4006 0
ผลติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 2449 0
นัดติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 2107 0
สัมมนา"ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องการกฎหมาย" [C] 2044 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี [C] 1904 1
นัดติวที่ ม.อ. ปัตตานี [C] 2063 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี [C] 2276 0
เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์ [C] 1892 0
ผลติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1875 0
ติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1603 1
ไปติวโอเพนซอร์สสัญจรที่ ม.อ.ตรัง [C] 1410 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1509 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1541 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1683 0
ไปโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 [C] 2260 3
ไป WUNCA24 มา [C] 1552 0
WUNCA24 [C] 1531 0
ผลติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1604 1
ติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1982 2
4-PSU-LUG [C] 1645 0
ผลติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1841 0
3:PSU-LUG [C] 1545 0
2:PSU-LUG [C] 1567 0
PSU-LUG [C] 1489 0
ติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1555 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1578 0
LibreOffice [C] 1676 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1719 0
ubuntu 11.04 release party [C] 1633 0
ไปติวที่ ม.ราชภัฏยะลา [C] 1527 3
ผลติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล [C] 1672 1
เปิดติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล" [C] 1757 0
ไปติวที่ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี [C] 1537 1
ผลจากไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1512 0
ไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1410 0
ผลติว "Diskless PC system" [C] 1436 0
BarCamp Songkhla [C] 1305 0
ติว "Diskless PC system" [C] 2011 0
Barcamp Songkhla ครั้งที่ 2 [C] 1462 0
กิจกรรมมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [C] 1454 1
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1603 1
ติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1599 0
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.ปัตตานี [C] 1861 2
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.หาดใหญ่ [C] 2083 2
ไปติวที่ wunca22 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา [C] 1562 0
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" 1640 3
นัดติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1674 0
ผลติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1630 0
นัดติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1563 1
ผลติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1844 1
นัดติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1849 0
ไปติวที่ WUNCA21 ม.บูรพา จันทบุรี [C] 1661 0
ไปบรรยายที่ ม.หาดใหญ่ [C] 1388 1
ไปติว "ลินุกุซ์กู้ภัย" ที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1534 1
เปิดบูท ม.อ.วิชาการ 2009 ตรัง [C] 1453 0
ผลติว "vtiger CRM" [C] 2407 0
ไปติวให้ที่คณะทันตฯ ม.อ. [C] 1566 0
ไปติว "ลินุกซ์กู้ภัย" ที่คณะวิทยาการจัดการ" [C] 1627 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน vtiger CRM" [C] 2419 0
ไปติวให้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ [C] 1692 0
ชวนไปงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" [C] 1642 0
ผลติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1435 0
ไปติวที่คณะทันตแพทยศาสตร์ [C] 1730 1
ไปติวให้นักศึกษา ComSCI [C] 1688 2
กันลืม ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1882 2
ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1540 0
ชวนเชิญชาวโอเพนซอร์สฯ ออกงาน ม.อ. วิชาการ 2552 [C] 1524 0
ผลติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1455 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1395 0
เตรียมติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1547 2
ผลติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1621 0
ติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1450 0
ผลติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1777 0
ติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1854 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1778 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1458 0
ผลติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1785 0
ติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1433 0
ผลติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1769 0
ลีนุกซ์บ้านอัจฉริยะ [C] 1606 0
ติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1815 0
เล่าเรื่องติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1687 0
ไปติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1581 0
ผลติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1380 0
อย่าลืมติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1476 0
ติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1761 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1589 0
ติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1638 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1628 0
ติวที่ ม.อ.ตรัง "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1582 0
ผลติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1482 0
นัดติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1524 0
ไปเที่ยวงาน Thailand Open Source Software Festival 2008 [C] 1621 0
ผลติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1526 0
ติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" 1569 0
ผลติว "ระบบห้องบริกาคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยโอเพนซอร์ส" [C] 1582 0
ติว "ระบบห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" [C] 1485 0
สงขลาบาร์แคมป์ [C] 1445 0
barcamp songkhla [C] 1646 0