นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เผยแพร่ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2283 0
ผลติว "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน" [C] 2840 0
ผลติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1696 0
นัดติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1490 0
สัมมนา"ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องการกฎหมาย" [C] 1469 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี [C] 1271 1
นัดติวที่ ม.อ. ปัตตานี [C] 1450 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี [C] 1663 0
เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์ [C] 1343 0
ผลติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1348 0
ติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1172 1
ไปติวโอเพนซอร์สสัญจรที่ ม.อ.ตรัง [C] 1024 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1084 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1124 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1163 0
ไปโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 [C] 1674 3
ไป WUNCA24 มา [C] 1132 0
WUNCA24 [C] 1142 0
ผลติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1175 1
ติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1535 2
4-PSU-LUG [C] 1177 0
ผลติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1279 0
3:PSU-LUG [C] 1115 0
2:PSU-LUG [C] 1138 0
PSU-LUG [C] 1014 0
ติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1144 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1147 0
LibreOffice [C] 1357 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1361 0
ubuntu 11.04 release party [C] 1159 0
ไปติวที่ ม.ราชภัฏยะลา [C] 1152 3
ผลติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล [C] 1267 1
เปิดติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล" [C] 1495 0
ไปติวที่ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี [C] 1215 1
ผลจากไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1186 0
ไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1108 0
ผลติว "Diskless PC system" [C] 1187 0
BarCamp Songkhla [C] 1012 0
ติว "Diskless PC system" [C] 1440 0
Barcamp Songkhla ครั้งที่ 2 [C] 1029 0
กิจกรรมมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [C] 1090 1
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1143 1
ติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1140 0
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.ปัตตานี [C] 1396 2
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.หาดใหญ่ [C] 1540 2
ไปติวที่ wunca22 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา [C] 1240 0
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" 1096 3
นัดติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1168 0
ผลติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1204 0
นัดติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1172 1
ผลติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1429 1
นัดติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1427 0
ไปติวที่ WUNCA21 ม.บูรพา จันทบุรี [C] 1260 0
ไปบรรยายที่ ม.หาดใหญ่ [C] 1057 1
ไปติว "ลินุกุซ์กู้ภัย" ที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1191 1
เปิดบูท ม.อ.วิชาการ 2009 ตรัง [C] 1135 0
ผลติว "vtiger CRM" [C] 1881 0
ไปติวให้ที่คณะทันตฯ ม.อ. [C] 1257 0
ไปติว "ลินุกซ์กู้ภัย" ที่คณะวิทยาการจัดการ" [C] 1198 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน vtiger CRM" [C] 2110 0
ไปติวให้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ [C] 1302 0
ชวนไปงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" [C] 1229 0
ผลติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1146 0
ไปติวที่คณะทันตแพทยศาสตร์ [C] 1155 1
ไปติวให้นักศึกษา ComSCI [C] 1244 2
กันลืม ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1383 2
ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1212 0
ชวนเชิญชาวโอเพนซอร์สฯ ออกงาน ม.อ. วิชาการ 2552 [C] 1173 0
ผลติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1155 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1077 0
เตรียมติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1242 2
ผลติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1286 0
ติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1096 0
ผลติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1452 0
ติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1366 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1280 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1193 0
ผลติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1326 0
ติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1195 0
ผลติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1298 0
ลีนุกซ์บ้านอัจฉริยะ [C] 1251 0
ติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1459 0
เล่าเรื่องติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1225 0
ไปติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1266 0
ผลติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1085 0
อย่าลืมติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1126 0
ติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1286 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1226 0
ติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1246 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1160 0
ติวที่ ม.อ.ตรัง "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1234 0
ผลติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1163 0
นัดติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1223 0
ไปเที่ยวงาน Thailand Open Source Software Festival 2008 [C] 1231 0
ผลติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1164 0
ติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" 1309 0
ผลติว "ระบบห้องบริกาคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยโอเพนซอร์ส" [C] 1289 0
ติว "ระบบห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" [C] 1268 0
สงขลาบาร์แคมป์ [C] 1183 0
barcamp songkhla [C] 1379 0