นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เผยแพร่ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3117 0
ผลติว "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน" [C] 3884 0
ผลติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 2361 0
นัดติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 2017 0
สัมมนา"ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องการกฎหมาย" [C] 1964 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี [C] 1830 1
นัดติวที่ ม.อ. ปัตตานี [C] 1990 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี [C] 2203 0
เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์ [C] 1802 0
ผลติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1787 0
ติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1522 1
ไปติวโอเพนซอร์สสัญจรที่ ม.อ.ตรัง [C] 1329 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1428 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1461 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1607 0
ไปโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 [C] 2158 3
ไป WUNCA24 มา [C] 1465 0
WUNCA24 [C] 1450 0
ผลติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1521 1
ติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1904 2
4-PSU-LUG [C] 1570 0
ผลติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1749 0
3:PSU-LUG [C] 1458 0
2:PSU-LUG [C] 1486 0
PSU-LUG [C] 1408 0
ติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1484 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1508 0
LibreOffice [C] 1596 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1645 0
ubuntu 11.04 release party [C] 1563 0
ไปติวที่ ม.ราชภัฏยะลา [C] 1458 3
ผลติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล [C] 1618 1
เปิดติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล" [C] 1705 0
ไปติวที่ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี [C] 1483 1
ผลจากไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1451 0
ไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1344 0
ผลติว "Diskless PC system" [C] 1390 0
BarCamp Songkhla [C] 1233 0
ติว "Diskless PC system" [C] 1923 0
Barcamp Songkhla ครั้งที่ 2 [C] 1387 0
กิจกรรมมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [C] 1372 1
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1529 1
ติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1524 0
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.ปัตตานี [C] 1776 2
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.หาดใหญ่ [C] 2004 2
ไปติวที่ wunca22 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา [C] 1477 0
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" 1552 3
นัดติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1603 0
ผลติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1550 0
นัดติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1489 1
ผลติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1761 1
นัดติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1781 0
ไปติวที่ WUNCA21 ม.บูรพา จันทบุรี [C] 1576 0
ไปบรรยายที่ ม.หาดใหญ่ [C] 1324 1
ไปติว "ลินุกุซ์กู้ภัย" ที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1484 1
เปิดบูท ม.อ.วิชาการ 2009 ตรัง [C] 1408 0
ผลติว "vtiger CRM" [C] 2346 0
ไปติวให้ที่คณะทันตฯ ม.อ. [C] 1521 0
ไปติว "ลินุกซ์กู้ภัย" ที่คณะวิทยาการจัดการ" [C] 1580 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน vtiger CRM" [C] 2366 0
ไปติวให้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ [C] 1619 0
ชวนไปงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" [C] 1566 0
ผลติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1368 0
ไปติวที่คณะทันตแพทยศาสตร์ [C] 1665 1
ไปติวให้นักศึกษา ComSCI [C] 1605 2
กันลืม ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1814 2
ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1463 0
ชวนเชิญชาวโอเพนซอร์สฯ ออกงาน ม.อ. วิชาการ 2552 [C] 1456 0
ผลติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1386 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1337 0
เตรียมติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1482 2
ผลติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1536 0
ติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1384 0
ผลติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1706 0
ติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1792 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1718 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1413 0
ผลติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1732 0
ติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1383 0
ผลติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1699 0
ลีนุกซ์บ้านอัจฉริยะ [C] 1528 0
ติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1737 0
เล่าเรื่องติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1609 0
ไปติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1487 0
ผลติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1316 0
อย่าลืมติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1405 0
ติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1700 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1523 0
ติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1582 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1558 0
ติวที่ ม.อ.ตรัง "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1511 0
ผลติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1417 0
นัดติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1460 0
ไปเที่ยวงาน Thailand Open Source Software Festival 2008 [C] 1550 0
ผลติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1471 0
ติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" 1507 0
ผลติว "ระบบห้องบริกาคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยโอเพนซอร์ส" [C] 1520 0
ติว "ระบบห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" [C] 1436 0
สงขลาบาร์แคมป์ [C] 1383 0
barcamp songkhla [C] 1583 0