นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เผยแพร่ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2956 0
ผลติว "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน" [C] 3728 0
ผลติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 2246 0
นัดติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1916 0
สัมมนา"ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องการกฎหมาย" [C] 1870 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี [C] 1760 1
นัดติวที่ ม.อ. ปัตตานี [C] 1909 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี [C] 2101 0
เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์ [C] 1717 0
ผลติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1700 0
ติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1433 1
ไปติวโอเพนซอร์สสัญจรที่ ม.อ.ตรัง [C] 1234 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1341 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1364 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1506 0
ไปโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 [C] 2017 3
ไป WUNCA24 มา [C] 1363 0
WUNCA24 [C] 1361 0
ผลติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1426 1
ติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1803 2
4-PSU-LUG [C] 1453 0
ผลติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1636 0
3:PSU-LUG [C] 1360 0
2:PSU-LUG [C] 1386 0
PSU-LUG [C] 1322 0
ติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1406 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1426 0
LibreOffice [C] 1512 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1544 0
ubuntu 11.04 release party [C] 1458 0
ไปติวที่ ม.ราชภัฏยะลา [C] 1366 3
ผลติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล [C] 1538 1
เปิดติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล" [C] 1641 0
ไปติวที่ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี [C] 1426 1
ผลจากไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1375 0
ไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1275 0
ผลติว "Diskless PC system" [C] 1333 0
BarCamp Songkhla [C] 1163 0
ติว "Diskless PC system" [C] 1832 0
Barcamp Songkhla ครั้งที่ 2 [C] 1278 0
กิจกรรมมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [C] 1277 1
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1417 1
ติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1434 0
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.ปัตตานี [C] 1687 2
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.หาดใหญ่ [C] 1930 2
ไปติวที่ wunca22 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา [C] 1388 0
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" 1460 3
นัดติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1507 0
ผลติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1452 0
นัดติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1395 1
ผลติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1671 1
นัดติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1690 0
ไปติวที่ WUNCA21 ม.บูรพา จันทบุรี [C] 1493 0
ไปบรรยายที่ ม.หาดใหญ่ [C] 1263 1
ไปติว "ลินุกุซ์กู้ภัย" ที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1420 1
เปิดบูท ม.อ.วิชาการ 2009 ตรัง [C] 1347 0
ผลติว "vtiger CRM" [C] 2276 0
ไปติวให้ที่คณะทันตฯ ม.อ. [C] 1462 0
ไปติว "ลินุกซ์กู้ภัย" ที่คณะวิทยาการจัดการ" [C] 1519 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน vtiger CRM" [C] 2296 0
ไปติวให้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ [C] 1542 0
ชวนไปงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" [C] 1474 0
ผลติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1292 0
ไปติวที่คณะทันตแพทยศาสตร์ [C] 1557 1
ไปติวให้นักศึกษา ComSCI [C] 1492 2
กันลืม ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1725 2
ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1364 0
ชวนเชิญชาวโอเพนซอร์สฯ ออกงาน ม.อ. วิชาการ 2552 [C] 1365 0
ผลติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1307 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1253 0
เตรียมติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1407 2
ผลติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1443 0
ติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1293 0
ผลติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1610 0
ติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1701 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1645 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1351 0
ผลติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1664 0
ติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1320 0
ผลติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1612 0
ลีนุกซ์บ้านอัจฉริยะ [C] 1429 0
ติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1645 0
เล่าเรื่องติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1513 0
ไปติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1396 0
ผลติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1245 0
อย่าลืมติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1317 0
ติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1622 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1433 0
ติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1500 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1472 0
ติวที่ ม.อ.ตรัง "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1428 0
ผลติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1333 0
นัดติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1387 0
ไปเที่ยวงาน Thailand Open Source Software Festival 2008 [C] 1477 0
ผลติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1409 0
ติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" 1453 0
ผลติว "ระบบห้องบริกาคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยโอเพนซอร์ส" [C] 1445 0
ติว "ระบบห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" [C] 1387 0
สงขลาบาร์แคมป์ [C] 1318 0
barcamp songkhla [C] 1518 0