นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ร่วมกันรายงานสถานการณ์น้ำท่วม : ม.อ. ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2137 2
ร่วมกันรายงานสถานการณ์น้ำท่วม : เลาะเลียบคลองจากแก้มลิงถึงปลักคล้า 1970 0
ร่วมกันรายงานสถานการณ์น้ำท่วม : อ่างเก็บน้ำศรีตรังแก้มลิงอีกแห่งของตัวเมืองหาดใหญ่ 1905 2
ร่วมกันรายงานสถานการณ์น้ำท่วม : แก้มลิงเมืองหาดใหญ่ 3824 4
ร่วมกันรายงานสถานการณ์น้ำท่วม : ใกล้เที่ยงบริเวณถนนทุ่งรีเริ่มเตือนภัย 1955 6
ร่วมกันรายงานสถานการณ์น้ำท่วม : จาก ประตู 108 1624 6
สายน้ำที่ไหลรวยริน 1344 2
สภาพน้ำท่วมในบริเวณ มอ.หาดใหญ่ 2904 6
เรียนรู้เส้นสันปันน้ำ(Divide) จากพื้นที่เขาพระวิหาร [C] 18494 12
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่สำนักวิปัสสนาธรรมโชติ ต้นน้ำอ่างศรีตรัง 3196 1
สภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ำศรีตรัง (ความชื้นสัมพัทธ์) 2005 3
สภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ำศรีตรัง 3309 3
ลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำศรีตรัง (1) 2724 7
ประเพณีอาบน้ำคนแก่ ภูมิปัญญาไทยร้อยโยงใจสายใยครอบครัว ที่สำนักวิปัสสนาธรรมโชติ ต้นน้ำอ่างศรีตรัง 6621 4
หยาดหยดเหงื่อจากขั้วใจ(ยาย) กลั่นรินไหลสู่จอกยาง 4961 7
ลุ่มน้ำย่อยอ่างศรีตรัง ? 3702 9