นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 16438
ความเห็น: 17

ตอนที่ ๒ การนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลลมด้วย OWC Wizard (ฟรี)

...ปัญหาที่เจอบ่อยในเรื่องข้อมูลดิบ คือ ข้อมูลไม่ครบบ้าง คุณภาพข้อมูลไม่ดี กล่าวคือมีสัญญาณรบกวนในบางเวลา... มีข่าวดีอีกว่า OWC Wizard เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรี ๆ...

ในตอนนี้ จะพูดถึงการนำเข้าข้อมูลลมที่เป็นข้อมูลดิบจากเครื่องวัดลมครับ ซึ่งข้อมูลลมที่ว่า ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 2 ค่า คือ ข้อมูลความเร็วลม และทิศทางลม ครับ ซึ่งถ้าให้ดีควรเป็นข้อมูลจากเครื่องบันทึก (data logger) ที่เก็บค่าเฉลี่ยทุก 10 นาที เป็นเวลาต่อเนื่อง อย่างน้อย 365 วัน หรือ 1 ปีเต็ม ๆ นั่นเองครับ

[เพิ่มเติม...ข้อมูลลมที่ใช้งานด้านพลังงานลม ควรได้จากการตรวจวัดและบันทึกที่ระดับความสูงอย่างน้อย 30 เมตรขึ้นไป หรือว่าง่าย ๆ ให้สูงกว่าต้นไม้ หรืออะไรที่อยู่ใกล้ ๆ แถวสถานีตรวจวัดครับ ...ที่ผ่านมามีการนำข้อมูลลมจากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้งาน ซึ่งสถานีเหล่านี้มักติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมที่ระดับเพียง 10-11 เมตร และมักจะมีตึก อาคาร หรือต้นไม้รบกวนความเร็วและทิศทางลม... ทำให้ไม่สามารถการนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้านพลังงานลม จะได้ผลลัพธ์ที่มีความคลาดเคลื่อนสูงได้ครับ]

จากข้อมูลลมที่ว่านี้ ในเบื้องต้นเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า ณ บริเวณสถานีตรวจวัด มีลักษณะลมเป็นอย่างไรครับ ... ซึ่งผมจะอธิบายไปพร้อม ๆ กับภาพประกอบครับ

ปัญหาที่เจอบ่อยในเรื่องข้อมูลดิบ ก็คือว่า ข้อมูลไม่ครบบ้าง คุณภาพข้อมูลไม่ดี กล่าวคือมีสัญญาณรบกวนในบางเวลา... เท่าที่พบก็คือได้ตัวเลขค่าความเร็วลมที่สูงเกินจริง เช่น 900 m/s ซึ่งเป็นไปไม่ได้ (จากข้อมูลดิบที่ตรวจวัดเองโดยทีมผู้วิจัย เดาเอาว่าน่าจะเป็นมดที่เข้าไปทำรังในเครื่องบันทึกข้อมูล...เพราะเห็นมดป้วนเปี้ยนอยู่ข้างใน) ...อย่างนี้ก็ต้องตัดออกด้วยมือ ...ดังนั้นในระหว่างการนำเข้าข้อมูล เวลาทำงานจากข้อมูลจริงต้องมีการ verify ข้อมูลทุก ๆ ค่าเสมอครับ ก็แน่นอนว่างานส่วนนี้เหมาะกับนักศึกษามาก ๆ ...เพราะอาจารย์ทำเองก็ตาแฉะแน่ ๆ

ในการนำเข้าข้อมูลลมนั้น WAsP มีโปรแกรมย่อย 2 โปรแกรมให้เลือกครับคือ

1. OWC Wizard โปรแกรมเก่าที่ยังคงใช้ได้อยู่

2. WAsP Climate Analyst ที่เริ่มมีใช้ตั้งแต่ version 9

สำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรม WAsP ให้ไปดูที่ ตอนที่ ๑ ครับ และยังมีข่าวดีอีกว่า OWC Wizard เป็นโปรแกรมย่อยที่ใช้ได้ฟรี ๆ จริง ๆ ครับ ส่วนโปรแกรมแม่คือ WAsP นั้นต้องมี license ถึงสั่งคำนวณได้ แต่สามารถใช้ดู/อ่านผลที่ผ่านการคำนวณมาแล้วได้

ในที่นี้จะขอใช้ OWC Wizard ครับเพราะใช้งานได้ง่ายกว่าตรงไปตรงมา ส่วนตัวที่สอง WAsP Climate Analyst  จะหรูหรากว่าและจะจำรูปแบบข้อมูลและการใช้งานของเราไว้ ทำให้ตอนเริ่มจะยากนิดนึง แต่ครั้งต่อ ๆ ไปจะอัตโนมัติขึ้น ...ตามความเห็นผมว่า มือใหม่หัดขับควรเริ่มแบบแมนวล ๆ กันก่อน ..จะได้เรียนรู้การคัดกรองและสอบทานข้อมูลดิบไปด้วยในตัวครับ

1. เริ่มงานด้วยการเรียกใช้ OWC Wizard ตามรูป

 

2. คลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป

 

3. ป้อนข้อมูล

    ความสูงของ aneamometer เช่น 40 m และตำแหน่งที่ตั้งสถานี   การคลิกถูกในช่อง [/] ด้านหลัง จะบอกให้โปรแกรมจำค่านี้ไว้เลย แล้วคลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป

 

4. คลิก Add เพื่อเปิดแฟ้มข้อมูลดิบ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

 

5. คลิกปุ่ม [...] เพื่อเปิด file explorer จะได้หน้าต่างใหม่

 

6. คลิกที่ชื่อ ไฟล์ ที่ต้องการแล้ว open (หรือดับเบิลคลิก)

 

7. จะได้หน้าต่างใหม่ ที่แสดงตัวอย่างข้อมูลดิบจากไฟล์ด้านซ้าย ถ้าต้องการตรวจดูไฟล์ทั้งไฟล์ ให้คลิก View file  และถ้าพบว่าไฟล์ปกติดี ก็ คลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป

 

 8. เป็นขั้นตอนที่ต้องระบุจำนวนแถว rows ที่เป็นหัวไฟล์ (header) เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าไม่ใช่ข้อมูลลม และต้องระบุตำแหน่งคอลัมน์ของความเร็วลม และทิศทางลมที่ถูกต้อง โดยการคลิกลูกศร ขึ้น/ลง ตามต้องการ แล้วคลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป

 

9. ได้หน้าต่างสรุปจำนวนข้อมูล ในรูปคือ 8760 ข้อมูล คลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป

 

10. หน้าต่างปรับแก้ข้อมูล กรณีที่ได้ทำการหาค่าปรับเทียบ aneamometer และ wind vane ใหม่ สามารถนำมาใช้ปรับแก้ค่าให้ถูกต้องได้ที่นี่ กรณีทั่วไป คลิก Next

 

11. หน้าต่างกราฟชุดข้อมูล สามารถใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าข้อมูลผิดปกติหรือไม่ ตามลูกศรชี้ จะเห็นเส้นกร๊าฟสูงผิดปกติซึ่งเป็นตำแหน่งที่ข้อมูลผิดปกติ ที่ลมมีความเร็วถึง 99.9 m/s หรือทิศ 999 องศา แสดงว่าเป็นค่าที่ผิดปกติแน่ ๆ ต้องกลับไปแก้ในข้อมูลดิบ โดยใช้ Notepad หรือ Wordpad ก็ได้

หรือตั้งค่า speed upper limit = 25 m/s direction upper limit = 360 ก็จะสามารถตัดข้อมูลส่วนที่ผิดปกติทิ้ง ไม่นำมาคำนวณด้วย ก็ได้ครับ

 

12. หน้าต่างสรุปผลข้อมูลทั้งหมด ถ้าปกติดีก็คลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป

 

13. หน้าต่างเพิ่มชุดข้อมูล กรณีที่เก็บข้อมูลรายเดือน เราสามารถ Add เดือนต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ กรณีนี้สมมุติว่าข้อมูลครบแล้วคลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป 

 

14. หน้าต่างตั้งค่าผลลัพธ์ ในกรณีนี้ผมนิยมใช้ wind rose หรือผังทิศลมเป็น 16 ทิศ แล้วคลิก Next เพื่อใช้งานขั้นต่อไป ผมนิยมใช้ 16 ทิศเนื่องจากเรียกแต่ละทิศได้ง่าย (แต่ถ้าเป็น 12 ทิศตามค่า default ของโปรแกรม จะเรียกทิศย่อย ๆ ยาก)

 

15. ป้อนชื่อไฟล์ที่เก็บผลการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลลม แล้ว Save 

 

16. หน้าต่างบอกเสร็จงาน คลิก Finish เพื่อออกจากโปรแกรม หรือ คลิก Report เพื่อดูผลการวิเคราะห์ ซึ่งจะได้ผลดังตัวอย่างรูปข้างล่าง

 

ผลที่ได้จะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลลมเชิงสถิติ ในรูป

  1. ความถี่ของทิศทางลม (รูปซ้ายมือ) เรียกว่า Wind rose 
  2. ความถี่ของการกระจายของค่าความเร็วลมต่าง ๆ (รูปขวามือ) ในรูป Weibull distribution และ
  3. ตารางประกอบ

ความหมาย 

wind rose 

ตัวอย่าง อ่าน (ประกอบตาราง)ได้ว่า

-มีลมมาจากทิศเหนือ N น้อยมาก (1%) โดยมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ W-WN (292.5 องศา) มากสุด (13%) แต่ถ้าดูค่าเฉลี่ยในเชิงความเร็วและพลังงานแล้ว จะพบว่าลมตะวันตก W ในแถบสีชมพู จะมีค่าความเร็วลมเฉลี่ย 6.1 m/s หรือในรูปพลังงาน 233 W/m2  เป็นต้น

Weibull distribution

แจกแจงให้เห็นว่าค่าความเร็วลมที่ค่าต่าง ๆ เป็นอย่างไร  เช่น แถบสีแดง ซึ่งเป็นลมที่ความเร็ว 4 m/s มีความถี่สูงสุด ประมาณ 17% เป็นต้น

หมายเหตุ ในกรณีที่อ่านจากคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกดูรายละเอียดแต่ละ sector ได้

ส่วนผนวก (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลมดิบ ในรูป wind rose และ Weibull distribution นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายระดับมากครับ ซึ่งจะขอขยายความบางส่วนในที่นี้ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น ... อนึ่ง ขอย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าคุณมีข้อมูลดิบ ก็สามารถนำ OWC wizard มาใช้วิเคราะห์ถึงขั้นนี้ได้ฟรีครับ ขอยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ ดังนี้ครับ ...

1. ระดับง่ายที่สุด นำค่าความเร็วลมเฉลี่ย (U=4.8 m/s) และทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมตะวันตก ...ไปใช้งาน ซึ่งนอกจากนี้แล้ว ยังให้ภาพของไร่กังหันลมเบื้องต้น ว่าควรเรียงในทิศเหนือ-ใต้ หรือสิ่งปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณา จะปะทะลมแรงในทิศใด

2. ระดับกลาง นำค่า Weibull A =5.5 m/s, k=1.97 ไปใช้งาน ...ซึ่งมักเป็นทางเทคนิค ที่ปัจจุบันถูกตัดตอน... คือไปใช้ในซอฟต์แวร์ในขั้นที่สูงกว่า เช่น WAsP นำค่าสถิติใน bin (ถังแยกค่าสถิติ) ไปใช้โดยตรง

3. ในระดับสูง เช่น WAsP จะนำค่า wind rose ในแต่กลีบหรือ sector และ Weibull ในแต่ละถัง... เช่นถังใบแรก เก็บสถิติลม 0-1 m/s ใบที่สอง 1-2 m/s ... ไปใช้งานในการจำลองแบบ ...เป็นต้น

...ตอนนี้ก็จบตอนครับ...

ปรับปรุง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 December 2010 10:27 Modified: 29 June 2017 11:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Smarn (Recent Activities)
16 December 2010 13:44
#62361

สรุป ขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลลมนี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก และต้องใช้เวลาและความรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าโปรแกรมได้เตรียมความช่วยเหลือไว้ให้บ้างแล้ว เช่นในข้อ 11. แต่ตามความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูลที่มีปริมาณมาก กว่าจะตามหาตำแหน่งนั้น ๆ ในไฟล์ต้นฉบับเพื่อแก้ไขก็เหนื่อยและเมื่อยตาเอาการครับ ...

11. หน้าต่างกราฟชุดข้อมูล สามารถใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าข้อมูลผิดปกติหรือไม่ ...

ทั้งนี้ หัวใจหลักของเรื่องนี้ อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนข้อมูลดิบ ดังได้กล่าวไว้ข้างบน ... และ..

2. ส่วนผลลัพธ์ หรือผลการวิเคราะห์ ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟ ดังตัวอย่างรูปข้างล่าง...

 

โดยที่รูปข้างซ้ายคือ wind rose ที่บอกว่าในแง่สถิติแล้วลมมาจากทิศใดบ้าง สัดส่วนเป็นอย่างไร... ซึ่งในรูปจะเห็นได้ว่าลมส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนลมเหนือแทบจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์..

ถัดมารูปทางขวา บอกปริมาณทางสถิติว่าลมที่ความเร็วต่าง ๆ มีปริมาณเท่าใด ...เช่น ตามรูป ลมที่ความเร็ว 4 เมตร/วินาที มีปริมาณสูงสุดถึง 17% เป็นต้น

ทั้งนี้ต้องเป็นคนหัดสังเกตบ้างครับ อย่างเช่นใน อีแมวที่ว่า ...ของผมมี 4 แท่งเองครับ ผมทำยังไงก็ออกมาแค่ 4 แท่ง... นั้นแสดงว่าเป็นคนช่างสังเกตครับ ...

นอกจากนี้... เมื่อทำงานซักพักหนึ่ง จะเริ่มจับทางลมได้ครับ จะได้หันหางเสือตามลม ...อ๊ะ ไม่ใช่ จะได้มีสามัญสำนึก (หรือนึกได้ถึงเรื่องสามัญ ๆ) ว่า เดือนธันวาคม ประเทศไทยมักจะมีลม(หนาว)มาจากเมื่องจีน แผนภูมิที่ได้ ก็ควรมีส่วนด้านทิศเหนือเยอะ ๆ หน่อย ...เป็นต้นครับ

Ico48
aof [IP: 172.24.30.121]
16 November 2011 00:00
#71512

อาจารย์ครับ ผมขอถามตรงหัวข้อที่ 6

83010100 มันหมายความว่าอะไรครับ

ผมเพิ่งหัดใช้โปรแกรมครับ ลองฝึกตามอาจารย์ดู

แต่ผมงงซะก่อน อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

Ico48
Smarn (Recent Activities)
26 December 2011 14:24
#73248

ต้องขอโทษ... ที่ห่างหายไปนาน เพิ่งเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้วันนี้ครับ คอมพิวเตอร์ก็เพิ่งลงอาร์ดดิสก์ลูกใหม่ ก่อนน้ำท่วมใหญ่เล็กน้อย ตอนนี้ก็เลยยังไม่คล่องไม้..หรือมือ ซักเท่าไหร่.. (ขอใช้ซ้ำ...)

ทีนี้เป็นคำตอบซะที...

กลับไปดูข้อ 6. ที่ถาม เมื่อเปิดไฟล์ข้อมูลจะได้ตัวเลขต่าง ๆ ... เช่น บรรทัดแรกคือ

83010100 5.0 239

และบรรทัด ต่อ ๆ ไป ...........

จะเห็นว่าชุดตัวเลขแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ โดยได้จากเครื่องบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถตั้งได้เอง ในกรณีตัวอย่างนี้...ข้อมูลเหล่านี้คือ

ปี/เดือน/วัน/เวลา ความเร็วลม ทิศทางลม นั่นคือ ....

ปี83/เดือน01/วัน01เวลา00น. ความเร็วลม5.0 เมตร/วินาที ทิศทางลม239 องศา

คงเข้าใจนะครับ

 

Ico48
บุญนำ [IP: 180.183.94.205]
30 July 2014 20:07
#99342

อาจารย์คะ พอดีหนุได้ทำโปรเจ็คเกี่ยวกับฝุ่น ต้องทำ windrose แต่ได้ข้อมมูลมาเป็น excel หนูจะต้องเอาข้อมูลดิบเข้าดปรแกรมยังงอะคะ ?

Ico48
Smarn (Recent Activities)
31 July 2014 10:24
#99344

คุณบุญนำครับ สมมุติว่ามีโปรแกรม WAsP เรียบร้อยแล้ว และมีไฟล์ข้อมูลในรูป exel

ต้องเริ่มจากการแปลงไฟล์ exel ให้อยู่ในรูป .txt ก่อน โดยเข้าไปใน exel เปิดไฟล์ข้อมูล แล้วทำการ save as แล้วเลือกชนิดไฟล์เป็น .txt (ปกติจะเป็น .xls หรือ .xlsx)

แล้วสามารถไปเริ่มตามขั้นตอนที่ 1 ได้เลยครับ..

1. เริ่มงานด้วยการเรียกใช้ OWC Wizard

Ico48
บุญนำ [IP: 158.108.103.148]
31 July 2014 14:29
#99346

อาจารย์คะ เมื่อคืนหนูลองทำได้แล้วค่ะ โดยไปวางที่ notepad อ่ะค่ะ เอาข้อมูลเข้าได้ แต่ว่า

1 กราฟทำไมไม่ออกมาเป็นสีๆ เหมือนของอาจารย์เลยล่ะคะ ??? แล้วจะใส่สีได้ยังหรือคะ

2 แล้วหนูสงสัยค่าตรงที่ histrofgram bins อะค่ะ คือค่าอะไรหรอ คะ ล่างๆ ของข้อมูลหนูเป็น 0 ทุกค่าเลยค่ะ หนูได้ส่งเมลล์ไปให้อาจารย์ดูแล้วนะคะ ประมาณตีหนึ่งกว่า

3 หนูได้คลิกไปในกราฟวงกลม เลยเห็นว่ากราฟแท่งก็จะเปลี่ยนไปด้วยอ่ะค่ะ

ขอบคุณนะคะอาจารย์ได้ความรู้เพิ่มมากเลยค่ะ ตอนแรกนึกว่าจะทำไม่ได้ แต่เนื้อหาอาจารย์ดีมากเลยค่ะ ยังไงอาจารย์น่าจะมาวิธีอ่านค่าขอรีพอร์ตได้ก็ดีนะคะ เอาไว้ฝึกษาเพิ่มเติม ^^

Ico48
Smarn (Recent Activities)
01 August 2014 10:17
#99359

ตอบ คุณบุญนำ

1. กราฟมีสีจากอาจารย์ใช้ paint ระบายสีเพิ่มจากรูป copy จากหน้าจอ เพื่อใช้ประกอบการอธิบาย ครับ ของ WAsP เองเป็นสีน้ำเงินสีเดียว

2. histogram bins คือถังจำแนกข้อมูลแต่ละกลุ่ม ซึ่งแยกเป็น 12 ชุด (ถ้าตั้งค่า wind rose เป็น 12 sectors) หมายถึงทิศทางลมที่เข้ามาแจกแจงเป็น 12 ทิศ โดยแต่ละทิศยังแยกเป็นกลุ่มย่อย ตั้งแต่ ความเร็วลม 0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-...... 25 m/s ส่วนล่าง ๆ ที่เห็นเลข 0 0 0 0 ... เพราะเป็นช่วงความเร็วลมสูง ๆ นั่นเองครับ

3. เมื่อคลิก wind rose แต่ละกลีบ (sector) เช่น สีฟ้าในรูปประกอบข้างบน ซึ่งหมายถึงลมทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ (300 องศา) กราฟแท่งก็จะตามไปแสดงข้อมูลลมเฉพาะทิศนั้นทิศเดียว ครับ

ความหมายของ Report จะอัพเดตอธิบายเพิ่มเติมให้ครับ

ส่วนอีเมล์ไม่ได้รับครับ

Ico48
บุญนำ [IP: 158.108.103.148]
01 August 2014 11:56
#99363

ขอบคุณนะคะอาจารย์ แล้วกราฟแท่งนี้ยิ่งมายิ่งบอกอะไรหรอคะ ทำยังไงถึงจะได้เยอะๆแบบของอาจารย์หรอคะ

ขอบคุณค่ะ

Ico48
Smarn (Recent Activities)
01 August 2014 14:17
#99366

ตอบคุณบุญนำ
กราฟแท่งในรูปขวา แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วลมกับความถี่ (หรือปริมาณ) โดยที่
แกน x ใช้แสดงค่าความเร็วลม ตั้งแต่ 1...25 m/s
แกน y ใช้แสดงความถี่ของลมแต่ละช่วง คิดเป็น %
ตัวอย่างเช่น จากรูป แท่งสีเหลือง 2 แท่งนั้น หมายถึง
ลมที่มีความเร็ว 5 m/s (ระหว่าง 4-5) มีปริมาณ 14%
ลมที่มีความเร็ว 6 m/s (ระหว่าง 5-6) มีปริมาณ 17%
ทุกแท่งรวมกัน ทำให้ได้ค่าความเร็วลมเฉลี่ย U=5.59 m/s (สำหรับทิศ 300 องศา)

จำนวนแท่ง ก็คือจำนวนช่วงความเร็วลมค่าต่าง ๆ ในรูป มี 14 แท่งก็คือ มีลมที่ 1, 2, 3, 4 ... 14 m/s
ทำยังไงถึงจะได้เยอะ ๆ ... ก็ไปเก็บข้อมูลที่ลมดี ๆ นะครับ

Ico48
น้ำฝน [IP: 171.7.86.218]
31 October 2014 22:35
#100506

รบกวน สอบถามอาจารย์หน่อยค่ะ พอดีนู๋ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องมรสุม ต้องวิเคราะห์ wind rose ซึ่ง อยากสอบถามการป้อนข้อมูลค่ะ....พยามทำตามคำตอบข้างบน แล้วไม่ได้ค่ะ ไม่ทราบข้อมูลที่ป้อนเข้าที่เตรียมในexcell มีอะไรบ้าง บอกละเอียดเลยค่ะ ....ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

Ico48
น้ำฝน [IP: 171.7.86.218]
31 October 2014 22:43
#100507

คำถามที่ 2 ค่ะ นู๋มีปัญหาจะปรึกษาอาจารย์อีกรอบค่ะ คือว่า นู้ได้ข้อมูลความเร็วลม.....แล้วหาทิศทางลมยังไงค่ะ และนู๋มีข้อมูลราย 3 ชม.0700 1000 1300 1600 1900 นู๋จะหาเฉพาะ 7 โมงอย่างเดียวได้มั้ยค่ะ หรือว่านู๋ต้องค่าเป็นข้อมูลเฉลี่ยรายวัน ข้อมูลจะต่างกันมากมั้ยค่ะ เพราะอะไรด้วย...นู๋สงสัยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

Ico48
Smarn (Recent Activities)
03 November 2014 12:33
#100519

ตอบคุณน้ำฝน ต้องย้อนไปอธิบายเรื่อง ข้อมูลลมดิบ ตามหัวข้อที่ 6. ก่อนนะครับ

ปกติการจัดเก็บข้อมูลลมจะใช้เครื่อง aneamometer ร่วมกับเครื่องบันทึก หรือ data logger โดยส่วนใหญ่บันทึกและเก็บในรูป .txt คือสามารถใช้ Notepad เปิดอ่านได้นั่นเอง ถ้าคุณได้ไฟล์ exel มาต้อง save as .txt ก่อน ถึงจะใช้ WAsP OWC เปิดมาทำการวิเคราะห์ได้ โดยสรุปไฟล์ทั่วไปจะมีสองส่วนคือ

1. ส่วนหัว (Header) ใช้ระบุข้อมูลว่าเป็น site หรือตำแหน่งสถานีหมายเลขอะไร ฯลฯ ส่วนนี้ผู้ใช้ต้องป้อนเข้าไปเอง อาจจะยาว 1-5 บรรทัดแรก ๆ (1-5 rows)

2. ส่วนข้อมูลที่จัดเก็บจริง เริ่มที่บรรทัด (row) ต่อมา เช่น.. ตามรูปข้างล่าง

   83010100 5.0 239

   83010103 4.1 214

   ..........................

ซึ่งผู้จัดเก็บข้อมูล ต้อง setup  เครื่องบันทึกเองตั้งแต่แรก จากตัวอย่างนี้

ส่วนที่ 1. ...ไม่มี

ส่วนที่ 2. 83010100 5.0 239 

หมายถึง ปี83

            เดือน01

            วันที่01

            เวลา00 น.

            ความเร็ว 5.0 เมตร/วินาที

            ทิศทาง 239 องศา (ทิศเหนือ=0 องศา)

 

Ico48
Smarn (Recent Activities)
03 November 2014 12:47
#100520

คำถามที่ 2

ได้ข้อมูลความเร็วลม.....แล้วหาทิศทางลมยังไงค่ะ

ถ้าไม่ได้บันทึกไว้ ก็หาไม่ได้ ตามตัวอย่างข้างบน ข้อมูลทิศทางลมบันทึกไว้ในคอลัมน์ 3

มีข้อมูลราย 3 ชม. 0700  1000 1300 1600 1900 จะหาเฉพาะ 7 โมงอย่างเดียวได้มั้ยค่ะ

ย่อมทำได้ครับ .. เช่น จะดูที่เวลา 0700 ในเดือนมกราคม ทั้งเดือน ก็ต้องไปใช้ exel ตัดข้อมูลเวลาอื่น ๆ ทิ้ง ก่อน save as "data7oclock.txt" แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วย WAsP (แต่ในเรื่องพลังงานลม เราจะใช้ข้อมูลทั้งหมด 8760 ชั่วโมง ตลอดปีครับ)

 

หรือต้องเป็นข้อมูลเฉลี่ยรายวัน ข้อมูลจะต่างกันมากมั้ยค่ะ เพราะอะไร

ตอบยากครับ แล้วแต่งานที่ใช้ ข้อมูลเฉลี่ยย่อมแตกต่างจากข้อมูลดิบอยู่แล้วครับ ซึ่งการใช้ WAsP OWC ผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นค่าทางสถิติ นั่นหมายถึงว่า เราสามารถนำไปใช้ "คาดการ" หรือ "ทำนาย" เหตุการณ์ในอนาคตได้ นั่นเองครับ

 

Ico48
Nana [IP: 103.246.107.4]
05 Febuary 2015 11:45
#101765

ขออนุญาตสอบถามค่ะอาจารย์ เราจะสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลเกี่ยวกัยลม เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม etc.

ได้ที่ไหนคะ ขอบคุณค่ะ :)

Ico48
Smarn (Recent Activities)
13 Febuary 2015 10:48
#101935

ต้องขอโทษที่ตอบช้าไปนิดนึง...

ถ้าเป็นข้อมูลสำหรับเป็นแบบฝึกหัด จะมีตัวอย่างติดมาด้วยแล้วเมื่อ dowdload WAsP 

แต่ถ้าเป็นข้อมูลใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต้องติดตั้งสถานีตรวจวัดลมเอาเอง หรืออาจจะขอจากหน่วยงานราชการที่ติดตั้งสถานีอยู่ใกล้ ๆ บริเวณที่เราสนใจ เช่น กรมพัฒนาพลังงงานฯ (พ.พ.) กรมควบคุมมลพิษ การไฟฟ้าฯ มหาวิทยาลัย หรือกรมอุตุนิยมวิทยา

ส่วนระบบ online จริง ๆ ก็มีของ NOAA หรือ AWS เป็นต้นครับ

 

Ico48
สรัลนุช [IP: 180.183.99.87]
19 October 2015 16:03
#104089

เราสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่ไหนค่ะ

Ico48
Smarn (Recent Activities)
19 October 2015 16:39
#104090

บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรี แต่คำนวณไม่ได้ ที่

http://www.wasp.dk/Download/WAsP11_Installation  2 ไฟล์คือ
WAsP 11.4 Release D
WAsP Map Editor

แต่ถ้าเป็นนักศึกษา สามารถขอ license ได้ 6 เดือนฟรี ที่

http://www.wasp.dk/WAsP#educational-wasp__students

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ