นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1293
ความเห็น: 4

การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา

การรายงานความก้าวหน้า

                 ข้าราชการ-พนักงาน       ที่ได้รับอนุม้ติให้ลาไปศึกษาทั้งใน-และต่างประเทศต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ    หากวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานใดมีผู้ที่ลาศึกษาแล้วไม่รายงานผลการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ  ให้รายงานมหาวิทยาลัยด้วยเนื่องจากปัจจุบันทางกองการเจ้าหน้าที่  เจอปัญหา นักเรียนทุนไม่เข้าเรียนเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยที่ต้นสังกัดไม่ทราบ และไม่รายงานมหาวิทยาลัย  หรือครบกำหนดลาศึกษาแล้วแต่ยังไม่ขอขยายเวลาศึกษา หรือบางรายขอขยายย้อนหลังฯ   ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหา เรื่องการจ่ายเงินเดือน, ค่าจ้าง, หรือหากการฟ้องร้องที่จะตามมาภายหลัง  จึงขอให้คณะ/หน่วยงานเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวด้วย

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 19 November 2007 11:29 Modified: 03 September 2013 16:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

มีแบบฟอร์มหรือรายละเอียดของการรายงานผลการศึกษาหรือเปล่าครับ  และถ้ามีจะสามารถเข้าถึงได้จาก WEB ไหนบ้างครับ

แล้วถ้าไม่ได้เรียน coursework ยังจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาอยู่หรือเปล่า

Ico48
สุวรรณ์ (Recent Activities)
12 December 2007 14:24
#4274
    ยังไม่มีครับ แต่ให้อนุโลมใช้ตามแบบรายงานของข้าราชการตามที่ ก.พ.กำหนดไว้ไปก่อน ต้องรายงานทุกภาคการศึกษาทุกคนครับ

แล้วถ้าไม่ได้เรียน coursework ยังจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาอยู่หรือเปล่า

ก็ยังต้องรายค่ะ เพื่อทราบความคืบหน้าของการเรียน โดยรายงานทุกภาคการศึกษานะคะ

ขอบคุณครับ ทั้ง 

พี่สุวรรณ์

P
& คุณ PAN
P
 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ