นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 619
comment: 0

ม.สงขลานครินทร์ พัฒนายางหุ้มรองเท้าป้องกันไวรัสโควิด-19

ม.สงขลานครินทร์ พัฒนายางหุ้มรองเท้าป้องกันไวรัสโควิด-19

ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค  ใช้สวมทับรองเท้าป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคบริเวณพื้น เป็นส่วนสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ผลิตจากยางพาราพืชเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผลงานของนักวิจัยวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์  วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนายางหุ้มรองเท้าป้องกันไวรัสโควิด-19 เปิดเผยว่า แนวคิดในการนำยางพาราเข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์ถุงหุ้มรองเท้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยยางพาราเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการฉีกขาด และเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ออกแบบให้สามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการศึกษาวิจัยพบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่และสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้อีกหลายชั่วโมงในอากาศ และยังสามารถอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ได้เป็นเวลาหลายวัน ทีมวิจัยประกอบด้วย ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์  ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จึงต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค โดยสามารถนำกลับมาฆ่าเชื้อและใช้ซ้ำได้ และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรคแบบใช้งานครั้งเดียวทิ้ง (Disposable product)

            และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ   รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม นายประสาทสุข นิยมราษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และคณะนักวิจัยได้ส่งมอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา  โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา  และโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา  เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ผู้สนใจงานงานวิจัยและนวัตกรรมยางพารา ติดต่อได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-9700 https://www.facebook.com/STIRC.PSU

และคลิปข่าวทางช่อง 9 เศรษฐกิจ อสมท. https://www.mcot.net/viewtna/5eb26a71e3f8e40af843bf9d

created: 08 May 2020 16:18 Modified: 08 May 2020 16:44 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.213.192.104
Message:  
Load Editor
   
Cancel or