นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 979
ความเห็น: 0

ม.สงขลานครินทร์ เยียวยาผลกระทบโควิด-19 แก่นักศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ เยียวยาผลกระทบโควิด-19 แก่นักศึกษา

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษา พร้อมสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา แก่นักศึกษา โดยคำนวณจากจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ จากการปิดหอพัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ของแต่ละวิทยาเขต

การประกาศปิดหอพัก เป็นไปอย่างเร่งด่วนตามนโยบายควบคุมระยะห่างทางสังคม แต่ละวิทยาเขตไม่พร้อมกัน  เพราะโดยปกติจะสอบปลายภาคในปลายเดือนเมษายน และกำหนดปิดหอพักวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  นักศึกษาปริญญาตรีทุกวิทยาเขตทั้งหมด 16,000 คน เราได้ขอให้นักศึกษากลับบ้าน โดยได้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบซูม

พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อทราบสถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ เช่น พ่อแม่ต้องตกงาน หรือปัญหาด้านการเรียน เพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป โดยเราได้เคยช่วยเหลือนักศึกษามาแล้ว จากวิกฤตราคายางตกต่ำ ก่อนหน้านี้

ปัญหาด้านการเรียน นักศึกษาบางคนมีปัญหาอินเตอร์เน็ต ขาดแคลน โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน จากฐานะทางบ้าน จึงได้มีการขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่จะอนุเคราะห์โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน มาให้รุ่นน้องใช้เพื่อการเรียน ซึ่งสามารถนำมามอบได้งานประชาสัมพันธ์ หรือ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของทุกวิทยาเขต

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 April 2020 16:28 Modified: 17 April 2020 16:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ