นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 798
ความเห็น: 1

ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณาจารย์ นักวิจัย คณะทำงานด้านการจัดการภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จฯ ในครั้งนี้

ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประมวลภาพรวมโครงการภัยพิบัติน้ำท่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมี หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานวิจัย โครงการพัฒนา นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ทั้งในช่วงการเตรียมความพร้อม การเผชิญภัย และการฟื้นฟู รวม 13 โครงการ ดังนี้

1. เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ลุ่มน้ำปัตตานี ( พีบีวอทช์ดอทเน็ต ) www . pbwatch. net : โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์

2. ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ อาสาสมัครระดับชุมชนเพื่อเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและรายงานข้อมูลในพื้นที่ การสื่อสารผ่านระบบไลน์และเฟสบุคเครือข่าย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์

3. แบบจำลองพื้นที่เสี่ยงภัย เสี่ยงน้ำท่วม เสี่ยงดินถล่ม พื้นที่กัดเซาะโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์

4. การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดย ดร.อลิสา หะสาเมาะ

5. ระบบเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์และคณะ

6. แบบจำลองน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์และคณะ

7. การพัฒนารูปแบบการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ : กรณีศึกษาหาดใหญ่ โดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนาและคณะ

8. กิจกรรมช่วยน้ำท่วมของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่โดย กองกิจการนักศึกษา

9. โครงการฝ่าวิกฤติฟื้นตนเองหลังประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. โครงการ “การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟู เสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของชุมชนหลังประสบอุทกภัย พื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดย ดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล

11. K4DM Knowledge for Disaster Management (www.K4DM.net) โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย และคณะเป็น Website ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ

12. The Sphere Project's Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Responseโดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย และคณะ เป็นคู่มือมาตรฐานด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบัติ

13. ชุดผลิตภัณฑ์อาหารน้ำท่วมและอาหารทหาร โดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มีนาคม 2563 11:03 แก้ไข: 23 มีนาคม 2563 11:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Losa [IP: 203.150.176.151]
23 เมษายน 2563 11:19
#112274

เปิดประสบการณ์ใหม่ ไร้ขอบเขต สล็อต

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ