นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 755
ความเห็น: 0

ม.อ.ปัจฉิมนิเทศ นศ.กู้ยืมเงิน กยศ.ย้ำให้โอกาสรุ่นน้อง

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนการเพื่อการศึกษา ให้แนวคิดการออม และการวางแผนการชำระหนี้ในอนาคต เพื่อมอบโอกาสให้รุ่นน้องต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนการเพื่อการศึกษา ให้แนวคิดการออม และการวางแผนการชำระหนี้ในอนาคต  เพื่อมอบโอกาสให้รุ่นน้องต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา        

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมกับนางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง "การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2562 ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา แนวความคิดเรื่องการออม การวางแผนการเงิน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาตระหนักถึงเรื่องการใช้เงินในปัจจุบัน และการวางแผนการชำระหนี้ในอนาคต

    โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผศ.สุพจน์ โกวิทยา   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา  ทีมงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมเน้นให้นักศึกษา ส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้อง

โอกาสนี้  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และให้ข้อคิดแก่นักศึกษาว่า “ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือการสร้างคน  สงขลานครินทร์ของเราได้น้อมนำพระปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ใช้กำหนดเป็นทิศทางในการสร้างคน ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ  ถือเป็นหัวใจของลูกสงขลานครินทร์ทุกคน    เรายังมีหน้าที่ต่อรุ่นน้อง การที่เราชำระหนี้ตามกำหนด จะส่งโอกาสนี้ให้กับรุ่นน้อง ม.อ. ให้มีโอกาสเหมือนเรา”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นโครงการที่เริ่มต้นโดยรัฐบาลเพื่อช่วยเยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย เป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้สังคมไทยไม่ขาดโอกาสทางการศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มกราคม 2563 15:02 แก้ไข: 14 มกราคม 2563 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ