นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1504
ความเห็น: 7

ม.อ.แก้ปัญหาร่องน้ำ บ้านน้าเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ถูกกัดเซาะ ด้วยการเติมทรายและโดมทะเล

ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการร่องน้ำบ้านเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ด้วยการนำทรายจากเหมืองเก่า ใน จ.พังงา มาเติมชายหาด และป้องกันการกัดเซาะด้วย ปะการังเทียม “โดมทะเล”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิจัยแนวทางบริหารจัดการร่องน้ำบ้านเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม ตามวิถีชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  ด้วยการนำทรายจากเหมืองเก่า ใน จ.พังงา มาเติมชายหาด และป้องกันการกัดเซาะด้วย ปะการังเทียม “โดมทะเล”

          ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.พยอม รัตนมณี หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกันแถลงข่าว โครงการทำการศึกษาวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ทั้งนี้การศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม โดยการสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการร่องน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม

            ผศ.พยอม รัตนมณี  หัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา กล่าวว่า มาตรการป้องกันการกัดเซาะบ้านน้ำเค็ม และหาดคึกคัก ด้วยการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ  ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวบริเวณหาดคึกคัก ลดลงจากปีละ 8 พันล้านบาท เหลือประมาณ 1 พันล้านบาท  

            ทีมวิจัยได้สำรวจพบเหมืองเก่าในจังหวัดพังงา ที่มีจำนวนมากกว่า 100 แห่ง เมื่อนำทรายในเหมืองมาวิจัย พบว่าสามารถนำมาเติมบริเวณชายหาดได้  และจากการศึกษาการปัองกันทรายถูกกัดเซาะบริเวณชายหาด ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยมากว่า 10 ปี ด้วยการใช้ปะการังเทียม “โดมทะเล”วางเป็นแนวเพื่อปัองกันการกัดเซาะ  ซึ่งถ้าไม่มีการป้องกัน ชายหาดที่นำมาเติม จะถูกกัดเซาะหายไปภายใน 3-5 ปี  โดยได้นำมาทดลองในแบบจำลองที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิธีการฟื้นฟูชายหาดคือจะนำทรายจากเหมืองในจังหวัดพังวา จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร มาเติม ที่หาดคึกคัก จ.พังงา  โดยจะเพิ่มพื้นที่ชายหาดได้ 24 ไร่  ซึ่งถือว่าคุ้มค้า เพราะปัจจุบัน พื้นที่บริเวณนี้มีราคาไร่ละ 20 ล้านบาท  โดยได้รับความร่วมมือจาก สส.ในพื้นที่ ผู้ว่าราชการ นักวิชาการ พร้อมสนับสนุน นักธุรกิจก็พร้อมสนับสนุน  คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 200 ล้านบาท  และใช้เวลา 1 ปี ในการดำเนินการหลังจากทำการศึกษา

          สำหรับ "ชุมชนบนน้ำเค็ม" ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบด้วย ประชากร 2,202 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำการประมงเป็นหลัก โดยใช้ร่องน้ำคลองตะกั่วป่า เป็นเส้นทางสัญจร และที่จอดเรือประมง ในปี พ.ศ.2547 ได้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิในฝั่งทะเลอันดามัน ภัยพิบัติในครั้งนี้นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องบ้านน้ำเค็มแล้ว คลื่นยักษ์ยังทำลายปากร่องน้ำ อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทำมาหากินของชาวบ้าน

          ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และยังขยายผลกระทบออกไปเป็นวงกว้าง     คลอบคลุมผ่านตำบลเกาะคอเขา จนกระทั่งปัจจุบัน ตะกอนได้ทับถมปากร่องน้ำขึ้นเป็นกองสูง โผล่ขึ้นเหนือน้ำ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสัญจรทางน้ำ ตะกอนบางส่วนได้ปิดทับหน้าท่า และท่าเทียบเรือ จนไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ตะกอนยังทำให้เรือประมงพาณิชย์เกยตื้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของอาชีพชุมชน

          นอกจากนั้น ในช่วงหน้ามรสุม คลื่นจะกระโจมเข้าด้านในคลองตะกั่วป่า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือประมงที่จอดหลบอยู่ด้านในด้วย สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน และทำให้ป่าชายเลนบริเวณริมคลองตะกั่วป่าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งต่อวิถีชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:05 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
jiraporn66 [IP: 27.145.185.8]
08 พฤศจิกายน 2562 17:25
#110214

เป็นโครงการที่สุดยอดมากๆเลยคะ ยิงปลา

 

Ico48
เอ็นวี่ [IP: 184.82.152.35]
09 ตุลาคม 2563 16:46
#114431

เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมาก > คาสิโนออนไลน์

Ico48
hotelsthailoc [IP: 124.120.65.43]
30 ตุลาคม 2563 01:58
#114919

แนะนำโรงแรมที่พักที่ติดชายหาดจังหวัดพังงา : The Hotspring Beach Resort & Spa เดอะ ฮอท สปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมที่พักพังงา

Ico48
VTkansard [IP: 193.37.32.137]
04 มกราคม 2564 16:01
#115773

VTKansard เรามีความชำนาญในด้านการติดตั้ง และต่อเติมหลังคากันสาด <a href="http://www.vtkansard.com">กันสาด</a> หลังคาโรงจอดรถ รวมทั้งงานตกแต่งระแนง โดยทีมงานผู้ชำนาญ

Ico48
VTkansard [IP: 193.37.32.137]
04 มกราคม 2564 16:02
#115774

VTKansard เรามีความชำนาญในด้านการติดตั้ง และต่อเติมหลังคากันสาด กันสาดหลังคาโรงจอดรถ รวมทั้งงานตกแต่งระแนง โดยทีมงานผู้ชำนาญ

 

Ico48
Nikki Bella [IP: 27.6.237.22]
29 มกราคม 2564 14:21
#116315

<a href='https://greentrustcashapplication.com/how-to-activate-cash-app-card/'>Activate Cash App Card</a>

[url=https://greentrustcashapplication.com/how-to-activate-cash-app-card/]Activate Cash App Card[/url]

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ