นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 849
ความเห็น: 0

หาดใหญ่เตรียมพร้อมรับมือภัยน้ำท่วม

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 10 ” ขึ้น ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 10 ” ขึ้น ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วม

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ภายใต้หัวข้อ “เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี”  โดย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงานเสวนา โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน สนใจเข้าร่วมเสวนาจำนวนมาก

            งานเสวนาครั้งนี้ มีบรรยายพิเศษ เรื่องความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์  ชุบอุปการ  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ 

และเสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ของแต่ละหน่วยงาน  ประกอบด้วย  รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนเดช  อินขวัญ  ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่  นายสมภพ วิสุทธิศิริ  นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  นายธีรศักดิ์  ทองมาตร  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา  นายพัฒศักดิ์  แก้วชูแสง   ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8   นายจงกรม สมพงษ์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 16   ดร.สมพร  สิริโปราณานนท์  ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และรศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม ภาคประชาชน โดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ฯ SCCCRN ร่วมกับ ประชาชน และ นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง อาทิ จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สำนักงานชลประทานที่ 16 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 12 สงขลา  ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนล่าง

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กันยายน 2562 16:17 แก้ไข: 30 กันยายน 2562 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ