นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1800
ความเห็น: 2

ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที

•รางวัลรองชนะเลิศ คือ “เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า” โดย นายกฤษฎา ศรสำแดง นายภาณุวัฒน์ สุกหอม

•รางวัลชมเชย คือ “มนต์เสน่ห์สงขลา” โดย นายศีรชัช บัวเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาฮอ

ประเภทสารคดีไม่จำกัดความยาว มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

•“Satun land of incredible stories” โดย นายฟัรฮาน จิเหม นายอันวา โสธามาต นายฟิตรี หมันวาหาบ นายอัฟฎ็อล หีมเห็ม นายอามนู อับดุลกะเดช นายภูมินทร์ กิจนิตย์ชีว์,

•“AMAZING เมืองยี่งอ” โดย นายมะนาวี สาบูดิง นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี นางสาวมัลกริช จันทร์เพชร นางสาวกูนูรีซา พระพิทักษ์ นางสาวสีตียือแลรอ ลีแมง นางสาวอามลีนา อูมา,

•“เที่ยวท่องล่องคลองท่ายาง” โดย นายวิโรจน์ รัตนะ, และ

•“ยะลาอีกแล้ว” โดย นายรัมดร สอและ นางสาวกัสมา ยะสารึนายมูฮำหมัดอามีน ลีเด็ง นางสาวเจ๊ะฟาเดีย เจ๊ะอาแว

ทั้งนี้มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 19 ชิ้นงาน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย Mr.Rendy Hadiputra Hadi รองกงสุลฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ นายกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายปิยะศักดิ์ สุขแก้ว  บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด นายบูคอรี อีซอ บล็อกเกอร์ เพจแวรุงไปไหน และนายอิมรอน เปาะมิง ประธานชมรมศิลปะถ่ายภาพ คณาจารย์และบุคลากรของหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากคุณภาพงานโดยคณะกรรมการและจากการโหวตผ่าน youtube

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง แต่ปัจจัยหนึ่งที่จำกัดการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้คือ การที่ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเรื่องราวที่ได้รับทราบก็จะเป็นภาพลักษณ์ในเชิงลบ ศูนย์ฯจึงได้จัดโครงการ “ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน” ขึ้น เป็นสื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นได้มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในหลากหลายมุมมองเพื่อสร้างความประทับใจและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มุ่งเน้นให้มาสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

ที่สำคัญยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถและนำไปพัฒนาการผลิตสื่อต่อไปอีกด้วย

สร้าง: 08 สิงหาคม 2562 10:50 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2562 10:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
่jiraporn66 [IP: 58.11.29.191]
02 November 2019 14:36
#110158

เป็นโครงการที่น่าสนใจมากคะ สล็อตxo

Ico48
Shobjai [IP: 124.122.17.17]
25 พฤศจิกายน 2562 14:47
#110342

สนใจโครงการนี้ค่ะ รักษาสิว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ