นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 577
ความเห็น: 0

ม.อ. ร่วม 4 ฝ่าย ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทย เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และจับมือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาคุณภาพสมุนไพร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และจับมือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาคุณภาพสมุนไพร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ภ.6401 อาคาร 6 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง รศ.ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เวชสำอาง จากสมุนไพรเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีชุมชนเป้าหมายเริ่มต้น 3 พื้นที่ ได้แก่ อ.ควนโดน จ.สตูล อ.จะนะ และ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมมีเป้าหมายในการขยายพื้นที่อีกในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ โดยคาดหวังจะให้ทั้ง 3 ชุมชนกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสมุนไพร และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามผลักดันการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลให้มากขึ้น คุณภาพของสมุนไพรเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของสมุนไพรให้มีมาตรฐาน จึงได้ร่วมกันในการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางการเพาะปลูก มาจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเริ่มจากการให้ความรู้ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแม่นยำผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรได้ รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยสมุนไพรที่ใช้เป็นต้นแบบเพื่อการลงพื้นที่จะเป็นสมุนไพรที่มีการใช้สูง เช่น ไพล ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น และจะขยายผลไปสู่สมุนไพรที่หายากและมีราคาสูง รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดสมุนไพร

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลสุขภาพและการทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความร่วมมือกันในโครงการ “ภูมิชุมชน” ในการดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้ว ซึ่ง คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะเข้าไปร่วมมีบทบาทในการดูแลสุขภาพและการเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย ผ่านการให้ความรู้ การอบรม และการช่วยเหลือทางเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ตามสมรรถนะหลักของหน่วยงาน จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ทำให้โครงการมีเครือข่ายความร่วมมือที่มากขึ้นและสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชนได้ดีขึ้นอีกต่อไป

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2562 15:56 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2562 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ