นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 592
ความเห็น: 0

ม.อ.โชว์ศักยภาพวิจัยด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเวทีโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต และคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำผลงานเข้าร่วมงานการประชุมด้านการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ APacCHRIE and EuroCHRIE Conference 2019 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะการบริการและการท่องเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต และคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่  นำผลงานเข้าร่วมงานการประชุมด้านการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ APacCHRIE and EuroCHRIE Conference 2019 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562  ซึ่งเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่มีนักวิจัยชั้นแนวหน้ามารวมตัวกันเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านทางบริการและการท่องเที่ยว   โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอถึง 12 ผลงาน   จาก คณะการบริการและการท่องเที่ยว  7 ผลงาน  จากคณะวิทยาการจัดการ  5 ผลงาน  นอกจากนี้ ผลงานจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มเดียวที่สามารถผ่านเข้ามาร่วมงานในการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้

  ทีมงานของมหาวิทยาลัยนำ โดย รศ ดร ปรารถนา กาลเนาวกุล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะบริการและการท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   ดร.วันอามีนา บอสตันอลี  อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และนักศึกษาคณะบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิทยาการจัดการ

โดยที่ APacCHRIE เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานวิชาการเรื่องการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว ให้กับสมาชิกในแถบเอเชียแปซิฟิค  และEuroCHRIE เป็นองค์กรที่ทำหน้าประชาสัมพันธ์ งานวิชาการเรื่องการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว ให้กับสมาชิกในแถบยุโรป เมดิเตอเรเนียน และแอฟริกา

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีการทำผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับงานวิชาการในด้านการบริการและการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ประกอบกับตนเองได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของ APacCHRIE      ซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยวให้กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ทำให้ได้รับองค์ความรู้และมุมมองในการพัฒนาต่อยอดงานวิชาการในเรื่องนี้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาสอนและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป    อีกทั้งคณะการบริการและการท่องเที่ยวยังได้เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้

การจัดงาน Conference ปกติแล้วจะมีการจัดงานทุกปี แต่ครั้งนี้มีความพิเศษคือเป็นการจัดงานร่วมกันครั้งแรกของ APacCHRIE และ EuroCHRIE   โดยต่อไปจะมีการจัดงานในลักษณะนี้ทุกๆ 4 ปี ซึ่งจุดมุ่งหวังของการจัดงานต้องการที่จะยกระดับการศึกษาและวิจัยด้านการบริการและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะบริการและการท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  กล่าวว่า ทางคณะและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนให้อาจารย์หาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ  เพื่อจะได้นำเอาองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอย่างทันยุคสมัย  โดยทางคณะให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นนานาชาติ ทุกหลักสูตร ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษากว่า 100 คน และการที่คณะอาจารย์ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นส่วนช่วยให้อาจารย์ได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น ได้สร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆในระดับโลก ทำให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกรู้จัก ม.อ.มากยิ่งขึ้น

ดร.วันอามีนา บอสตันอลี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล หรือสาขาไมซ์ (MICE)  คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ในการมาร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งตัวอาจารย์เอง และนักศึกษารู้สึกตื่นเต้นและประทับใจ ที่ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งแรก  ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งผลงานเข้ามาประกวดในครั้งนี้ จำนวน 15 ผลงาน และผ่านการคัดเลือก เพื่อนำเสนอถึง 12 ผลงาน  จากคณะบริการและการท่องเที่ยว 7 ผลงาน  จากคณะวิทยาการจัดการ 5 ผลงาน

และที่สร้างความประทับใจมากกว่านั้นคือ ใน 5 ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอเป็นผลงานของนักศึกษาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล หรือ สาขาไมซ์  (MICE)  และเป็นผลงานจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มเดียวที่สามารถผ่านเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น  ในห้องเรียนมีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทำให้การเสนอผลงานในครั้งนี้  นักศึกษาจึงค่อนข้างพร้อมในการนำเสนอ  โดยอาจารย์จะเสริมในเรื่องของวิธีการนำเสนอเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

สร้าง: 12 มิถุนายน 2562 16:36 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2562 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ