นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 847
ความเห็น: 0

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยมีนักเรียนจากศูนย์สอวน. ทั่วประเทศ เข้าแข่งขัน 106 คน ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา   ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน  เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยมีนักเรียนจากศูนย์สอวน. ทั่วประเทศ เข้าแข่งขัน 106 คน ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18  The Eighteenth Thailand Physics Olympiad (18th TPhO) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย  ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา  รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รองศาสตราจารย์ ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์  หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน โดยมีมีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกว่า 200 คน สำหรับการแข่งขันมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตรจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา  รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า “วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญในการอธิบายกลไกของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมระดับสากล ดังนั้นนักเรียนผู้มีความสามารถและรักในสาขาวิชาฟิสิกส์จึงเป็นส่วนความสำคัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านฟิสิกส์และพัฒนาการศึกษาฟิสิกส์ของชาติ”

          รองศาสตราจารย์ ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์  หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยถึงการแข่งขัน ครั้งนี้ว่า "แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ      มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์ของประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ

รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรมตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมให้ครูสังเกตการณ์ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของนักเรียนและคณาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จำนวน 14 ศูนย์ และนักเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ เข้าร่วมโครงการ โดยนักเรียนผู้เข้าร่วม การแข่งขัน จะต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประมวลผลการแข่งขันโดยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นจะคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี และเกียรติคุณประกาศ พร้อมทั้งคัดเลือกนักเรียน จำนวน 25 คน ไปอบรมต่อที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2562 11:45 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2562 11:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.51.24
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ