นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 724
ความเห็น: 0

ม.อ.เล็งเปิดคณะด้านบริการสุขภาพที่ภูเก็ต รับรูปแบบท่องเที่ยวแนวใหม่

ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต กำลังวางแผนเปิดคณะที่ให้บริการด้านสุขภาพ เพราะการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา และ วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมชน รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวกับสื่อมวลชนซื่งเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตภูเก็ต ในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ว่า จังหวัดภูเก็ตแม้จะเป็นจังหวัดเล็กมีพื้นที่ไม่มากแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกลับมีมูลค่าสูง และจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งวิทยาเขตภูเก็ต และกำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยปัจจุบันมีการเปิดสอนในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ภาษาเพื่อการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในอนาคต โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และเตรียมคนสำหรับรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลักสูตรนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถให้คนทั่วโลกมาเรียนได้

          อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตภูเก็ตยังมองไปถึงอนาคตที่คิดว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นที่ควบคู่กับการท่องเที่ยวและการบริการอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องสุขภาพ ซึ่งกำลังวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จะให้มีการเปิดคณะที่ให้บริการด้านสุขภาพ เพราะการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา และ วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือสอดคล้องกับที่ประเทศไทยมีคือต้นทุนทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ จิตบริการ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเราได้ เพราะทุกอย่างถูกใส่ไว้ในความเป็นคนไทย

           รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตยังกล่าวอีกว่า ความเป็นสงขลานครินทร์ มีต้นทุนในเรื่องความน่าเชื่อถือ การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  กว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราได้มีการเหนี่ยวรั้งการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกไม่ควรจากหลายกลุ่มหลายฝ่าย ซึ่งเข้ามาใช้ทรัพยากรโดยขาดความรู้ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ซึ่งอาจจะได้ผลตอบแทนส่วนหนึ่งในระยะสั้น แต่ทรัพยากรถูกทำลายไม่มีความยั่งยืน ส่งผลกระทบระยะยาวซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ได้

          “มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่าทุกประเด็นที่เป็นปัญหา เรามีองค์ความรู้ในเกือบทุกมิติ ในทุกคณะทุกวิทยาเขต และสามารถประสานงานความร่วมมือกันในทุกด้าน มีการเกื้อกูลกันเป็นหนึ่งเดียวในระบบ PSU System และสงขลานครินทร์จะเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ที่เราดูและอยู่  เราคำนึงถึงความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 May 2019 15:59 Modified: 24 May 2019 16:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ