นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1200
ความเห็น: 0

ม.อ.สอนและวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท เอก สาขาอาหารสุขภาพและโภชนาการ และผลิตงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ให้สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้

บุคลากรสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

อาหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวคิดการดูแลสุขภาพด้วยยา เริ่มลดลง มีแนวคิดว่าคนเราน่าจะป้องกันโรค ดูแลสุขภาพด้วยการเลือกกินอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิต โดยที่ประเทศไทยเป็นแหล่งของผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก  อาหารที่มีอยู่เดิมไม่ตอบสนองความต้องการ นักวิชาการให้ความสนใจศึกษาอาหารสุขภาพ

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท เอก สาขาอาหารสุขภาพและโภชนาการ และผลิตงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ให้สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้  โดย รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  อดึตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง เมื่อปี 2549 ปัจจุบันใช้ชื่อว่า บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ หรือ IGS-NFF มี ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ เป็นผู้อำนวยการ


            ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า ปัจจุบันมีคณาจารย์จาก 5 คณะ ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะการแพทย์แผนไทย และคณะวิทยาศาสตร์ รวม 27 คนอาจารย์ และนักวิจัย แต่ละสาขา ได้มาบูรณาการในถ่ายทอดความรู้และวิจัยร่วมกัน

  มีนักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก 30 คน  ผลงานตีพิมพ์ 80 ฉบับ ในฐาน ISI/SCOPUS  ผลิตภัณฑ์ 15 ผลิตภัณฑ์   โดทำวิจัยร่วมกับ 10 บริษัท  และได้ทำวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย SME/ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวน  20 ราย  อย่างเช่น การวิจัยผลิตอาหารเสริมพรีไบโอติก จากแก้วมังกร ร่วมกับบริษัทเวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด   ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวเสริมใยอาหารในรูปแบบของพุดดิ้งพร้อมบริโภค    การเสริมพรีไบโอติก ในปลาทูน่ากระป๋อง โดยผลิตสูตรให้กับบริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง จ.สงขลา  และทำการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ราคาปลาทูน่ากระป๋องที่เสริมพรีไบโอติกเสริมภูมิคุ้มกัน  มีราคาเพิ่มขึ้นจากปกติเพียงกระป่องละ 1 บาท 

ผู้สนใจ สอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ  ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 Tel : +66 (0) 7428-9490  Email : suporntip.s@psu.ac.

  บุคลากรสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 สิงหาคม 2561 16:58 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2561 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ