นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2782
ความเห็น: 0

ม.อ. จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 นำสื่อมวลชนภาคใต้ และส่วนกลาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต ร่วมชมหอประวัติฯ หอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า และเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน แหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 นำสื่อมวลชนภาคใต้ และส่วนกลาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต ร่วมชมหอประวัติฯ หอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า และเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน แหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 นำสื่อมวลชนภาคใต้ และส่วนกลาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต ร่วมชมหอประวัติฯ หอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า และเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน แหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ

ทีมงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำสื่อมวลชนภาคใต้ และส่วนกลาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต กว่า 60 คน ร่วมชมหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติฯ คุณกัญญารัตน์ พันทอง และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สำหรับ “หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เป็นหอเกียรติยศที่ทรงคุณค่าในบริบทการสร้าง และเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ ที่บูรณาการอุดมการณ์แห่งพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก สานต่อเจตนารมณ์การก่อกำเนิดมหาวิทยาลัย สร้างหล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยสามารถยืนหยัดได้อย่างสมเกียรติ และภาคภูมิ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

“หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งต่อจิตวิญญาณการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านนิทรรศการ 3 ห้อง ประกอบด้วย บริเวณ ชั้น 3 นิทรรศการพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีการจัดแสดงพระราชประวัติของ สมเด็จพระบรมราชชนก ในฐานะต้นแบบของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เปรียบได้กับแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงให้ทุกชีวิตเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีคุณภาพ นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เป็นการจัดแสดงการสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ และส่งต่อปณิธานแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปรียบเสมือนร่มไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นแก่สรรพชีวิต

ส่วนบริเวณ ชั้น 2 มีการจัดแสดงประวัติ พัฒนาการ และการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบต่าง ๆ เปรียบได้กับต้นกล้าที่พร้อมเติบโต และทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ด้วยรากฐานจาก สมเด็จพระบรมราชชนก และร่มเงาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ โดยรูปแบบการจัดสื่อการแสดง เน้นการจัดนิทรรศการมีชีวิต Living Exhibition ผสมผสานกับรูปแบบนิทรรศการ Audio Visual / Virtual Exhibitions และใช้ Multi- Media สอดแทรกสุนทรียศาสตร์ ไว้อย่างกลมกลืน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะเข้าชมหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-7428-2990 หรือโทรสาร 0-7428-2999

created: 28 July 2018 18:18 Modified: 28 July 2018 18:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ