นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 880
ความเห็น: 0

ม.อ.ชูระบบ PSU System นำสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี

ม.อ.ชูระบบ PSU System นำสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี

สงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 นำสื่อมวลชนภาคใต้และส่วนกลาง และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต กว่า 60 คน ชมผลงานและนวัตกรรม ของวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี  เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายและความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยทางสื่อมวลชน เสริมความเป็นหนึ่งเดียวของ ระบบ PSU System

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวเปิดโครงการว่า กิจกรรมในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ของประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ที่จะสร้างเครือข่ายการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน โดยครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่ว่ามีทั้งสื่อส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา และสื่อใน 5 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้ข่าวสารมหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสเผยแพร่และมีการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

ภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี  ระหว่างปี. 2561 – 2565  ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถ

ด็นยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน คือการจัดระบบนิเวศเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งในประเด็นหลังได้กล่าวถึง การออกแบบการสื่อสารมหาวิทยาลัยกับประชาคม ทั้งในและระหว่างวิทยาเขต และรวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานกันระหว่างประชาสัมพันธ์ทุกวิทยาเขต และสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และในส่วนกลาง

 “กิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในวิทยาเขตอื่นๆ นอกจากจังหวัดที่สื่อรับผิดชอบอยู่ จะทำให้ได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลัย และมีโอกาสรู้จักบุคลากรของวิทยาเขตอื่นเพื่อความสะดวกหากจะต้องมีโอกาสประสานงานกันในครั้งต่อไป ถือเป็นการนำสื่อมวลชนมามีส่วนร่วมในระบบ PSU System หรือ ความเป็นหนึ่งเดียวใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยด้วย” รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าว

สำหรับกิจกรรมในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 มีการนำชมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ และหอประวัติมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตหาดใหญ่  และชมงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการชุมชน พิพิธภัณฑ์ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่วิทยาเขตปัตตานี และนำชมสถานที่สำคัญในตัวเมืองปัตตานี นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยเด่นๆ ของวิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง มาวางแสดงที่วิทยาเขตหาดใหญ่ในวันเปิดโครงการ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2561 17:51 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2561 17:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.232.96.22
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ