นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 954
ความเห็น: 0

ม.อ. ผนึกกำลังกับ SME Bank สร้างผู้ประกอบการธุรกิจยางพารา

ม.อ. ผนึกกำลังกับ SME Bank สร้างผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ามุ่งสู่ตลาดโลก ด้วยหลักสูตร SME-D Scale up Rubber Innovation ครั้งแรกของประเทศไทย

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “SME-D Scale up Rubber Innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบโครงสร้างวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อาซีซันแกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ณ. โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดโครงการใหม่ปฏิวัติผู้ประกอบการยางพาราให้สู่ตลาดระดับโลกด้วยหลักสูตร SME-D Scale up Rubber Innovation เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และ Startup ด้านยางพาราเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวทางพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และ Startup ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนผู้ประกอบการ และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

 

หลักสูตร “Scale up rubber innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม” เป็นหลักสูตรในการสร้างแนวคิดในการผลิตสินค้ายางพาราเชิงนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เสริมด้วยทักษะสื่อสารผลิตภัณฑ์ กระบวนการจัดการบัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ออกสู่ตลาดได้จริง โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงกระบวนการแบบนวัตกรรม รวมถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 21 หลักสูตรย่อยภายใน 3 แคมป์ ได้แก่ Networking and inspiration , Rubber Innovation and Technology , Intellectual Property (IP) , Accounting and marketing , Systematic Innovative Thinking , Communication skill , กิจกรรม Pitching, การศึกษาดูงาน (Field Trips) ด้านยางพาราตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า การให้คำปรึกษา แนะนำ ในรูปแบบ Coaching

 

นอกจากนี้ SME Development Bank จะให้การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่ตลาด เพื่อการสร้างและต่อยอดธุรกิจรวมถึงการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตแบบยั่งยืน อีกด้วย

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2561 15:56 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2561 16:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ