นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1368
ความเห็น: 0

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU เครือข่ายห้องปฎิบัติการ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU เครือข่ายห้องปฎิบัติการ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฎิบัติการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติคณบดีคณะวิทยาศาสตร์                รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ เป็นผู้เเทนลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องแคทลียา 2 โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านและตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มตามประกาศกรมอนามัย และร่วมพัฒนาเครือข่ายห้องปฎิบัติการ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการสู่มาตรฐานสากล พร้อมประสานความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีของห้องปฎิบัติการ และวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายห้องปฎิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้ง โดยทางคณะฯ มีพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สำคัญคือ การให้บริการวิชาการ โดยจะเป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลมาจากการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ไปเผยเเพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ สำรวจ ซึ่งทางคณะฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีห้องปฎิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย สามารถช่วยวิเคราะห์น้ำได้ดี สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้ง ถือเป็นความร่วมมือที่ทางคณะวิทยาศาสตร์มีส่วนลงไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพทางด้านการบริการวิชาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2561 11:02 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2561 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ