นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 810
ความเห็น: 0

อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม

อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม

จุดอ่อนเศรษฐกิจไทยคือเศรษฐกิจโตไม่ทั่วถึง  ต้องนำเอานวัตกรรม  อีคอมเมิร์ช ต้องนำมาใช้  หนี้ครัวเรือนภาคใต้สูงกว่าระดับประเทศ  ตอนนี้ หนี้ครัวเรือนของประเทศไทย อยู่ 170,000 บาท  บาท  ส่วนหนี้ครัวเรือนของภาคใต้ อยู่ที่ 177,000 บาท  ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปีนี้คือ กำลังซื้อไม่ทั่วถึง ผลของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน   พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว และกระแสของอีคอมเมิร์ช

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และธนาคารโลก จัดสัมมนาเรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม:ความท้าทายและโอกาส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา


ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา จากธนาคารโลกกล่าวว่า  “ ปีนี้เศรษฐกิจโลกโต 4.1%  จุดอ่อนคือของเศรษฐกิจไทย คือเศรษฐกิจไม่ได้โต อย่างทั่วถึง  การลงทุนภาคเอกชนลดลง เอสเอ็มอี ของไทย มีจำนวนประมาณ 80%  การลงทุนภาครัฐเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  อัตราการเบิกจ่ายประมาณ 60-70%   การลงทุนภาครัฐไม่ได้โตเร็ว แต่ก็เป็นไปตามแผน และอย่างน้อยก็เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ที่ว่าก่อนซื้อต้องมีราคาเปรียบเทียบ   ธนาคารโลก เห็นว่า จะทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนาน เช่น การจัดซื้อรถไฟความเร็วสูง

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเฉลี่ย 3.5 % ถามว่าจะใช้เวลานานเท่าใด  ไทยถึงจะเป็นประเทศร่ำรวย  คือปี ค.ศ. 2040 หรืออีก 20 ปี  เรามีโอกาสที่เราจะแก่ก่อนรวย

รายได้จะเป็นของเจ้าของนวัตกรรม เช่น  สินค้าที่ผลิตในจีนเช่นไอโฟน  จีนได้มูลค่าเพิ่มเพียง 10%  สำหรับค่าแรงงานที่ประกอบโทรศัพท์ในจีน บริษัทแอปเปิล  ได้มูลค่าเกือบทั้งหมดจากนวัตกรรม    และญี่ปุ่น ได้จากชิ้นส่วน เล็กน้อย

          ไทยจะก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญ การมีแบรนด์ก็เป็นนวัตกรรม  เป็นความคิดใหม่ๆ ในไปผลิต  เช่น แบรนด์แรกของโลกคือกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง  เกิดขึ้นเนื่องจากมีการทำกระเป๋าเลียนแบบ จึงตั้งแบรนด์ขึ้น  

อาลีบาบา ขายสินค้าและปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง ภายในไม่กี่นาที ด้วยนวัตกรรม

ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย   ไทยมีการวิจัยเพียงครึ่งหนึ่งของมาเลเซีย”

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์  ผู้อำนวยอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า “ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปีนี้คือ กำลังซื้อไม่ทั่วถึง ผลของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน   พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว และกระแสของอีคอมเมิร์ช  

เราโตเพราะส่งออก ถ้าเศรษฐกิจโลกดี เค้าก็ซื้อของจากเรา   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภาครัฐ เป็นพระเอก  แรกๆระเบียบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีปัญหาฝุ่นตลบ พอหายตกใจ พอคุ้นก็รู้ว่า  โอเคนะ เราก็อยู่กับมันได้ 

สิ่งที่เป็นกังวล คือสินค้าเกษตร   ยางพารา ปาล์ม กุ้ง  ภาคใต้ มียางพารา เป็นพืชหลักถึง 60 %  เมื่อไหร่ที่ ยางพารา ปาล์ม กุ้ง ราคาดี  ยอดขายรถมาก่อนเลย ทั้งมอเตอร์ไซค์  และรถกระบะ ช่วงนี้ราคาไม่ดี

ความเสี่ยงต่อมา คือ หนี้ครัวเรือน  ก่อนหน้านี้ หนี้ต่อครัวเรือน ของภาคใต้คือ  150,000 บาท  ปี2560 เพิ่ม เป็น 170,000 บาท  ในขณะที่หนี้ต่อครัวเรือนของประเทศไทย อยู่ 160,000 บาท

ตอนนี้ หนี้ครัวเรือนของประเทศไทย อยู่ 170,000 บาท  บาท  ส่วนหนี้ครัวเรือนของภาคใต้ อยู่ที่ 177,000 บาท ดังนั้นจึงอยากให้ช่วยกันออม เพราะตอนนี้หนี้ครัวเรือนภาคใต้สูงกว่าระดับประเทศแล้ว

ความท้าทายมาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  ขณะนี้สหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ย เงินก็ไหลกลับไปสหรัฐอเมริกา  ค่าเงินดอลล่าร์อเมริกาจะสูง บาทจึงอ่อน  หุ้นจึงตก ใครที่จะเข้าไปช้อนก็เป็นโอกาส

นโยบายของ 'ทรัมป์' ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา  อเมริกาเฟิร์ส  คือเอาตัวรอดก่อน  โดยขึ้นภาษี สินค้าจากจีน  จีนก็มีมาตรการตอบโต้

ไทยมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ไทยอาจส่งสินค้าไปอเมริกาเพิ่มได้  ด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์  เช่น อเมริกา กับเกาหลีเหนือ  มีแนวโน้มดีขึ้น

ด้านพืชผลทางการเกษตร ปีที่แล้วอากาศไม่ดี น้ำท่วม ผลผลิตไม่ดี แต่ได้ราคาดี   ปีนี้อากาศดี ผลผลิตดี แต่ราคาไม่ดี  เพราะฉะนั้นคนทำการเกษตร ต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้  อุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้าม 

หนี้ครัวเรือนสูงทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้า คนกลุ่มรากหญ้า รายได้ต่ำ หนี้ก็มาก  มีกำลังจับจ่ายประมาณ 30%  อีก 70 % เป็นการจับจ่ายของผู้มีรายได้สูง

ค่าแรงงานปรับเพิ่ม เวลาขึ้นเงินเดือน ก็ต้องเพิ่มให้คนที่มีประสบการณ์ด้วย  พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ทำให้เรามีปัญหาแรงงาน 

อีคอมเมิร์ส หรือธุรกิจที่อาศัยการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ต้องตามให้ทัน ไม่งั้นยอดขายจะตกลง  ต้องรู้จักขายผ่านออนไลน์  ถ้าเรามีการแบ่งปันข้อมูลความรู้  การนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์เศรษฐกิจก็จะไปได้ดี 

ตัวอย่างการพัฒนา เช่น จังหวัดภูเก็ต นำร่องเป็นสมาร์ทซิตี้  มีการขนส่งที่ดี เพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย

          การบริการทางการเงิน เช่น การโอนเงินพร้อมเพย์ โอนเงินระดับประชาชน  ร้านค้าต่างๆซึ่งเป็นนิติบุคคล ก็เปิดพร้อมเพย์เพื่อโอนเงินได้   ธนาคารพาณิชย์ลดค่าธรรมเนียมโอน การสะแกนคิวอาร์โค้ดชำระเงิน  ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค  เป็นความร่วมมือของแบงค์ชาติและสถาบันการเงิน  ช่วยให้ลดต้นทุนการพิมพ์ธนบัตรได้ปีละ สองหมื่นล้านบาท จากการพิมพ์และต้องขนส่งธนบัตรไปยังสถานที่ต่างๆ  ด้านความปลอดภัย  ใครส่งอีเมลล์มาให้คลิก  ต้องระวัง แต่อย่ากลัวจนไม่ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงบริการทางการเงิน

จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง  อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม  โดย ดร.สินนาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นางผุสฎี ไชยรัตน์ และนางสาวนุดี ไชยรัตน์ เจ้าของสวนจำเพาะรัก  นายแพทย์เอกทิตย์ กู้ไพบูลย์ นายแพทย์เอกกร วงศ์หิรัญเดชา และดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ธนาภัทร์ เรืองศรี จากธนาคารโลก 

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    กล่าวว่า นวัตกรรม เช่น  กระบวนการผลิตแบบสายพาน ของเฮนรี่ฟอร์ด ที่เป็นการจัดลำดับงาน และทำให้อุปกรณ์เคลื่อนมาเรา แทนการเดินไปหา  ลดเวลาการทำงานจาก 12 ชั่วโมง มาเหลือ 2 ชั่วโมง

แอร์เอเชียสายการบินต้นทุนต่ำ เลือกใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกัน ช่วยเรื่องการดูแลเครื่องบิน การอบรมนักบิน การขายออนไลน์ เป็นโลว์คอส    

รูปแบบ การตลาด ต้นทุน ออนไลน์ การเป็นสมาชิก เสียค่าธรรมเนียม  เช่น โรงแรม กับอโกดา ทำให้ขายได้ดีมาก   หรือการขายปูนึ่ง ทางเฟสบุ๊ค

การทำบัญชีสำหรับเอสเอ็มมี   การทำระบบบัญชีให้ง่าย ผูกกับการเสียภาษี  รับคำปรึกษาตลอดปีจ่าย 300 บาท ต่อเดือน  เราสามารถเลือกใช้นวัตกรรมที่คนอื่นคิดไว้แล้ว  ไม่ต้องคิดค้นใหม่แต่เอามาปรับใช้ ทำให้ใช้เวลาน้อยลง ได้ประสิทธิภาพ

นางผุสฎี ไชยรัตน์ และนางสาวนุดี ไชยรัตน์ เจ้าของสวนจำเพาะรัก ขายเมล่อนอุ้มบุญ ผ่านออนไลน์ ระบบคิวอาร์โค้ด  ให้ผู้ซื้อจองเมล่อนล่วงหน้าตั้งแต่การปลูก  แบบไร้สารพิษบนพื้นดินของตนเอง

นายแพทย์เอกทิตย์ กู้ไพบูลย์ นายแพทย์เอกกร วงศ์หิรัญเดชา และดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์  ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่น myHealth  ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกระบบ  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ จาก สกว. เพื่อให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้ฟรี วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรค การรักษา เพื่อสุขภาพที่ดี

ซึ่งทั้ง สวนจำเพาะรัก  และแอพพลิเคชั่น myHealth  เป็นตัวอย่างของการนำนวัตกรรมมาใช้จนประสบความสำเร็จในธุรกิจ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มิถุนายน 2561 13:49 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2561 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ