นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 860
ความเห็น: 0

สงขลานครินทร์มีบทบาทขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ทั้งสร้างคนและเทคโนโลยี

สงขลานครินทร์มีบทบาทขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ทั้งสร้างคนและเทคโนโลยี

“สงขลานครินทร์ได้ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในด้านการสร้างคนและเทคโนโลยี บางอย่างก็ได้ตอบโจทย์ระดับชาติ ม.อ.มีเสน่ห์ตรงที่ว่า มี 5 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตก็มีความแตกต่างกัน ม.อ.ไม่ได้ดูแลเฉพาะภูมิภาค  ม.อ.สามารถดูแลระดับโลกได้  ”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้”ที่ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ว่า

“ภาคใต้มีศักยภาพ ถ้ามองไปในอนาคต ถ้าบริหารจัดการดีๆ ศักยภาพของภาคใต้ ก็ยังมีอยู่อย่างมหาศาล โดยเฉพาะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิคเข้าด้วยกัน  ความใต้มีความหลากหลายเชิงชีวภาพ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ระหว่างไทยพุทธกับมุสลิม ประเทศเพื่อนบ้านเราก็เป็นมุสลิมเยอะ มุสลิมเป็นประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาเซียน มองดูจะรู้ว่าภาคใต้มีศักยภาพเพียงใด ผนวกกับการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นฐานหรือองค์ความรู้ รังสรรค์มาเป็นนวัตกรรมต่างๆ

                ม.อ.มีเสน่ห์ตรงที่ว่า มี 5 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตก็มีความแตกต่างกัน มีทั้งท่องเที่ยว ประมง ปาล์ม ยางพารา ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ก็เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย เพราะ มีพลังที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ม.อ.ไม่ได้ดูแลเฉพาะภูมิภาค  ม.อ.สามารถดูแลระดับโลกได้  ผมเชื่อว่า ม.อ.แห่งนี้จะตอบโจทย์ระดับพื้นที่  และมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตอบโจทย์ ได้  ถ้าเราวางยุทธศาสตร์ดีๆ รวมถึงการเชื่อมโยงภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ หรือภูมิเศรษฐศาสตร์ใหม่ ยุทธศาสตร์ของโลกคือการเชื่อมโยง2 มหาสมุทรเข้าด้วยกัน คือมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิคเข้าด้วยกัน

                ถ้าเรามองภาคใต้เป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่ตรงส่วนเหนือขึ้นไป ลงมาข้างล่างที่มีมาเลเซีย อินโดนีเซีย ยังมีอินเดีย อีกฝั่งมีเวียตนาม

                ภาคใต้จะเป็นจิ๊กซอร์ตัวสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คนที่จะตอบโจทย์ให้สิ่งนี้เป็นจริงได้  หนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ม.อ.ได้รับใช้ประเทศชาติมา 50 ปี ต่อไปก็เป็นเรื่องท้าทายของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลมาตลอด โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายและมาเยี่ยมเยียน ม.อ.อยู่เป็นระยะ พร้อมกับให้การสนับสนุนหลายๆโครงการ มหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนภาคใต้ไปกับรัฐบาลร่วมกับจังหวัดสงขลา ในการที่จะทำให้ ไทยแลนด์ 4.0 เข้าถึงเป้าหมายโดยเร็ว ทั้งสร้างนวัตกรรมเองและเป็นตัวเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชารัฐและต่างประเทศเป็นเครือข่ายกัน  การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยก็เดินหน้า

เต็มที่ มีทีมงานจากคณะวิชาต่างๆ ทางจังหวัดสงขลาเอง จังหวัด ทั้ง 5 วิทยาเขต และภาคใต้ที่จะร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ไปเข้าถึงเป้าหมาย”

                นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “เราโชคดีที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว ในเรื่องของระบบขนส่ง   เราจับมือกับ ม.อ.ในเรื่องของการท่องเที่ยว จะนำนวัตกรรมมาเสริมได้อย่างไร  แอปพลีเคชั่น ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เรื่องของCCTV ทั้งยานพาหนะ หน้าตาบุคคล สร้างความมั่นใจให้กับการท่องเที่ยว และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร”

                โอกาสเดียวกันมีการอภิปราย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการโครงการ Innovation Hubs ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ นายประกอบ จ้องจรัสแสง รองนายกสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Intelligent CCTV Association – ICA) ICA ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยงสขลานครินทร์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า กิจกรรม“Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้” เพื่อต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ ภายในกรอบแนวคิดของนโยบาย Thailand 4.0 และความเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุคหน้า ที่เน้นการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาคน สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน 5 ด้านยุทธศาสตร์ Innovation Hub (ศูนย์นวัตกรรม) ประกอบด้วยด้าน   อาหาร  เกษตร สุขภาพ  ความคิดสร้างสรรค์ และสมาร์ทซิตี้

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:48 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ